Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1894-08-31)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 31. Aug. 1894.

Kære Ven!

Vær saa venlig med et Par Ord at oplyse mig om, hvorledes Nationalmuseum hos eder forholder sig til Gaver, s. 308 navnlig af moderne Kunstværker (sp. Malerier). Er det Princip hos eder at modtage alle Gaver fra private og — for kortere eller længere Tid — at udhænge ethvert foræret Maleri? Hvem raader for Modtagelsen af Gaver: Direktøren eller Indkøbs-»nämnden« ? Med hjertelige Hilsener

din
Jul. Lange.