Danmarks Breve

BREV TIL: Søren Ludvig Tuxen FRA: Julius Henrik Lange (1894-09-26)

TIL FILOLOGEN S. TUXEN.
Kbhvn., 26. Sept. 1894.

Kære Tuxen!

Du var saa venlig at ville hjælpe mig til nogle Fotografier paa din Rejse. Jeg anmoder dig da om at købe følgende Blade i Athen (engang, naar du ikke spilder din Tid derved)....

Jeg véd ikke, hvad Bladene koste; men da de ere temmelig smaa, kan det vel ikke være meget i hine klassiske Himmelegne, hvor Fotografier gro op af Jorden til Akkompagnement af Musernes Strængespil og om Kap med Druer og Appelsiner.

Det skulde være morsomt, om vi kunde mødes i Italien, f. Ex. i Kuplen over Peterskirken. Venlige Hilsener, ogsaa til din Hustru!

Din hengivne
Jul. Lange.