Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1894-11-15)

TIL UDGIVEREN.
Napoli, 15. Nov. 1894.

Kære Peter Købke!

Saa mange Tak for dit lille Brev. Og Tak for al din Virksomhed til sal. Jakob Letterstedts Bedste! — — —

Jeg sidder og skriver dette Kl. 7 Morgen for aaben Balkondør med Udsigt lige over Bugten til Vesuv, som ryger sig en Morgenpibe. Igaar var det Regnvejrsdag s. 312 hernede; men idag er det smukt. Her er forresten prægtigt ogsaa i Regnvejr. Jeg begynder denne Gang at vise Neapel som By Retfærdighed — det kommer vel af, at Rom skuffede mig saa meget. Her er saa mægtig livligt og folkeligt — om end lidt vulgært —, aldeles ikke fornemt; men Rom er Folkeligheden saa sørgelig gaaet af. Jeg tilbragte naturligvis Formiddagen igaar i Museet og fandt alt paa sin Plads, men — mærkeligt nok! — ikke ét nyt Stykke (i alt Fald af Betydning). Det staar maaske i Forbindelse med, at der, som det i Sommer blev opdaget, i Løbet af de senere Aar er foregaaet Defraudationer for flere Hundredetusinder af Lire ved Museumsbestyrelsen — Bestyrelsens Nidkærhed har taget en fejlagtig Betning ..... Farvel for denne Gang!

Din hengivne
J. L.