Danmarks Breve

BREV TIL: Martinus Ludvig Galschiøt FRA: Julius Henrik Lange (1895-01-15)

TIL. CAND. MAG. M. GALSCHIØT 1 .
Kbhvn., 15. Jan. 1895.

Kære Hr. Galschiøt!

Jeg véd godt, »hvad der kommer ud af det«, naar vi stenografere det. Man gyser ved at se det, saa væmmeligt ser det ud, og det koster en skrækkelig Hyre at bringe det i en nogenlunde anstændig Form. At tale og at skrive er to ganske forskellige Ting, og jeg tror, at selv et godt Foredrag i stenograferet Form ligger langt fra en vel skreven Fremstilling.

En anden Sag er det med Ting, som man à tout prix vil have ud, hvortil for mit Vedkommende høre mine Foredrag ifjor om Kunstsamlingernes Indhold; men det gælder ikke om de Foredrag, jeg skal holde i Aar i Kunstforeningen.

Vær nu ikke vred for dette! Deres Tilbud har været meget smigrende for mig, og jeg vilde gerne være imødekommende, hvis jeg overhovedet havde Lyst til ved denne Lejlighed at give noget i Trykken.

Deres hengivne
Jul. Lange.