Danmarks Breve

BREV TIL: Ottilia Jacobsen FRA: Julius Henrik Lange (1895-03-12)

TIL FBU OTTILIE JACOBSEN.
Kbhvn., 12. Marts. 1895.

Kære Fru Jacobsen!

Hjertelig Tak! Jeg havde nu egentlig glædet mig til at komme af mig selv om Formiddagen d. 27.; men naar jeg nu kommer til Middag, saa véd De altsaa, at jeg kommer ikke alene efter Indbydelse, men ogsaa efter Indskydelse og egen Tilskyndelse. Det er forresten meget glædeligt, at De nu tænker paa at gøre Selskab: saa er De da stærk og kraftig igen, da jeg forudsætter, at De har »rette Vedkommendes« (ᴐ: Lægens) Tilladelse dertil.

Og Deres Mand og Andreas Weis, som agte sig til Grækenland! Naar nu blot A. W. faar Lov dertil af sin Fuldmægtig!

Venligste Hilsener til Dem og Deres Gemal.

Deres
Vesuvius,
forhenv. Vulkan.