Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Viggo Hannover FRA: Julius Henrik Lange (1895-07-01)

TIL KUNSTHISTOBIKEBEN E. HANNOVEB.
Kbhvn., 1. Juli. 1895.

Kære Hannover!

Vel er vore Veje som Kunstbetragtere for en stor Del skilte; men jeg sætter bestandig saa megen Pris baade paa Deres Intelligens og Deres Karakter, at det glæder mig, at De. paaskønner at have været min Discipel og viser mig, at De ønsker at bevare det gode og venskabelige Forhold til mig.

Tak for de skønne Blomster! Besøg mig ved Lejlighed!

Deres hengivne
Jul. Lange.