Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Julius Henrik Lange (1895-09-10)

TIL DEN YNGSTE SØN (i
Sorø
).
Brennerbad, Tirsdag 10. Sept. 1895.

Kære Søde Jenne

Jeg har rigtig faaet det Brevkort, du sendte mig til Venedig 2 , og blev glad derover. Du har vel ogsaa faaet et Brevkort, som jeg sendte dig en Aften fra Markuspladsen. Der var dejligt i Venedig, som der altid er; men der var saa umaadelig varmt, at jeg hele Tiden gik som i en Drømmetilstand og ikke altid havde det rigtig godt. Der har i hele Sydeuropa i denne September været en Hede, som man ellers ikke kender Mage til; det er jo hændelsesvis det Vejr, som jeg nødigst vilde have til denne Rejse; men saadant noget maa man jo tage, som det falder. Folk vare frygtelig artige og venlige imod os, der vare Medlemmer af denne Jury i Venedig; der blev gjort et storartet Middagselskab for os, og om Aftenen derefter var Markuspladsen illumineret. Vi belønnede 9 Kunstnere, deriblandt Julius Paulsen fra Danmark, som fik en Præmie paa 5000 lire (= 3300 Kroner) — det var ikke saa daarligt for ham, da han vist aldrig havde ventet det.

Da jeg nu havde lidt noget af Varmen i Venedig og var sluppet derfra et Par Dage, før jeg havde ventet, har jeg gjort Holdt her paa Brennerpasset i Tyroleralperne. Det ligger omtrent 4000 Fod over Havets Overflade, netop paa den Linie, som skiller mellem de Floder, der løbe til Middelhavet, og dem, som løbe til de nordiske Have, altsaa paa Grænsen mellem Syd- og Nordeuropa. Her er naturligvis meget friskere end i Venedig; og i Morges s. 331 tidlig, da jeg gik ud at spadsere, var det endog ret koldt; men nu ved Middagstid er det alligevel blevet meget hedt. Her er høje Bjerge til begge Sider med mange Graner og rislende Bække og smaa Vandfald ned ad Skraaningerne. Gennem Dalen gaar den store Brennerbane, som forbinder Tyskland og Italien (München og Verona); men den mærker man ikke synderlig til, og her er meget fredeligt og landligt. Men her er saa forfærdelig mange Fluer.

I Morgen Formiddag tænker jeg at rejse herfra i ét Køre væk til Berlin, hvor jeg saa bliver 2 Dage, og kommer hjem om Lørdagen. Og dig faar jeg at se en af de første Dage i Oktober, naar jeg kommer ned til Ibsens. Saa haaber jeg, at du har en pæn Karakterbog og et anstændigt Nummer i Klassen.

Farvel, min kære Dreng, hils alle Ibsens venligst fra mig!

Fader.