Danmarks Breve

BREV TIL: Oscar Montelius FRA: Julius Henrik Lange (1895-09-22)

TIL PROF. O. MONTELIUS (i
Stockholm
).
Kbhvn., 22. sept. 1895.

Kære Ven!

Jeg erfarer med største Overraskelse og med virkelig Sorg Victor Rydbergs Død — jeg vidste intet om, at han var syg. Vel kendte jeg ham ikke meget personlig; men han har sidst, jeg var sammen med ham, gjort mig den Ære at drikke brorskål med mig, og jeg bevarer flere meget elskværdige Breve fra ham. Vil du vise mig den Tjeneste paa mine Vegne at sende en Krans til hans Kiste, hvis det endnu er Tid (og lade mig betale den)?

Din hengivne
Jul. Lange.