Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1895-12-17)

TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS.
Kbhvn., 17. Dec. 1895.

Kære Ven!

Det er rasende ærgerligt for mig at komme i Tanker om, at jeg har forfejlet et Stævnemøde med den elskede Kontrolkommission, der maaske har siddet paa Stenten s. 337 og spejdet som Glenten og tilsidst er bleven ked af den Venten. Hvad er herved at gøre! Hævn dig nu ikke ved at udeblive fra L’hombren paa Lørdag Aften! Det er dog meget vigtigere.

Din
J. L.