Danmarks Breve

BREV TIL: Martinus Ludvig Galschiøt FRA: Julius Henrik Lange (1895-12-18)

TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT.
Kbhvn., 18. Dec. 1895.

Kære Hr. Galschiøt!

Tak for Deres Opfordring 1 — eller egentlig Utak! Sagen er den, at jeg netop nu var i Færd med at lægge alle »Allotria« til Side og atter fremme Udviklingen af mine »Menneskefigurer«, hvilket er mit kæreste og bedste Arbejde, der kun altfor tidt maa afbrydes for Smaaarbejders Skyld. Det maa De have lidt Sympathi med! Imidlertid glemmer jeg ikke, at baade De og Karl Madsen vente sig noget af mig; og jeg mangler ikke Følelser for mine Venners Forventninger.

Venlig Hilsen til Deres Frue.

Deres hengivne
Jul. Lange.