Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1895-12-23)

TIL KONTORCHEF A. P. WEIS.
Kbhvn., 23. Dec. 1895.

Kære Ven!

Der er i Museet opsat et Bræddeskillerum (Tremmestakit) foran en Kælder. Regningen for det nævnte Skillerum andrager 138 Kr., som jeg herved ærbødigst henstiller, at Kontrolkommissionen betaler, eftersom Talen er om noget til Bygningen henhørende og der ikke gives nogen Konto, hvoraf Skulptursamlingen kan afholde Omkostningen for et Bræddeskillerum. Dette maa ethvert rettænkende Menneske indrømme. Jeg betragter det ikke engang som spurgt, men som afgjort, ligesaa afgjort som den bedste Solo; og det skulde undre mig meget, om du paa Kommissionens Vegne ved denne Lejlighed vil sige Nolo. Undskyld, at jeg Juleaften besværer dig s. 338 med et Rykkerbrev i Stedet for en smuk Present; men du véd nok, at »in Geldsachen« ... osv. Ellers Tak for sidst; jeg er rasende taknemlig for, at to unge Mennesker som I ville tage eder af en Gamling som mig og paa L’hombrens Vinger hæve ham et Stykke op ad Vejen til Elysium. Glædelig Jul!

Din hengivne
Jul. Lange.