Danmarks Breve

BREV TIL: Ottilia Jacobsen FRA: Julius Henrik Lange (1895-01-15)

TIL FBU OTTILIE JACOBSEN.
Kbhvn., Onsdag 15. Jan. 1895.

Kære Fru Bryggerkone!

Det er en ældgammel Skik i gamle Danmark, at jeg holder Forelæsning paa Kunstakademiet Tirsdag Kl. 8 — det er jo ikke saa behageligt som at spise Iuculliske Maal-tider i Selskab med Sybariter ved Deres Middagsbord ; men det maa jo gøres: Danmarks vordende Kunstnere maa have deres kunsthistoriske Affodring til regelmæssig Tid. Derfor bliver jeg nødt til at bede Dem og Bryggeren undskylde mig for denne Gang; men jeg maa have det til Gode til en anden Gang.

Venligst Hilsen til Dem begge.

Deres .... 1