Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1896-06-28)

TIL UDGIVEREN.
Nauheim, 28. Juni 1896.

Kære P. K.!

Tak for dit elskværdige Brevkort — det er ligesom at se dit Ansigt i min Dør. Og Tak for de Letterstedtske Anliggender … N. N. maa vente til min Hjemkomst!

Her er Kedsommelighedens Land; og om her udrettes noget, er vist et stort Spørgsmaal. Badene er mystiske og meget behagelige; men Pokker tro paa deres Virksomhed! Gymnastiken tror jeg da en Smule mere paa; men den kan man nok ogsaa faa ved Holmens Kanal. Nu har jeg vel 2 Uger til; de kvikke af os Nauheims La- s. 345 zarus'er rejse allerede i denne, navnlig den unge Dr. Finsen (Opfinder af »det røde Værelse«) og hans Kone. Finsen tror heller ikke synderlig paa Kuren.

Din
J. L.