Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1896-08-14)

TIL DR. PHIL. VALD. VEDEL.
Kbhvn., Fredag 14. Aug. 1896 1 .

Kære Ven!

I Tirsdags Aftes, efter at jeg havde set Dem om Formiddagen, fik jeg et stærkt Anfald af min Sygdom, hvilket forvoldte mig en meget lidelsesfuld Nat. Siden den Tid har jeg maattet holde mig inde — nu skal vi se, hvad min Doktor siger idag. Jeg mener selv atter at være lidt i Opadgaaende; men jeg tør paa ingen Maade sætte disse heldigere Konjunkturer paa Spil igen ved en intensiv Aftensamtale i vor tidligere Stil. Jeg er vel temmelig opsat paa at leve mit Liv, saa længe jeg har det; og til at leve mit Liv (i god Betydning) regner jeg i Sandhed ogsaa at se Dem og samtale med Dem; men foreløbig maa jeg dog tage lidt Reb i Sejlene, hvis jeg ikke vil udsætte mig for at blive tugtet af onde Smerter og Hjælpeløshed hele Natten.

s. 347 Derfor kom ikke i Aften — eller, hvis De har Tid og Lyst, saa kom engang i Dag eller i Aften, naar De bedst kan, og sid en halv Timestid hos mig — jeg vil ikke sige: som en af Jobs Venner, for det første, fordi det lyder saa sentimentalt, og for det andet, fordi Jobs Venner vare nogle kedelige Skolemestre, som hellere maatte være blevet borte.

Deres hengivne
Jul. Lange.