Danmarks Breve

BREVE TIL Arkitekt L. Fenger S. 1....

s. 348 BREVE TIL

Arkitekt L. Fenger S. 1. 2. 27. 31. 54.

Redaktør C. Ploug S. 3.

Langes Hustru S. 4. 5. 10. 11. 12. 13. 13. 15. 21. 22. 24. 26. 34. 35. 47. 47. 50. 64. 78. 135.

Prof. J.L. Ussing S. 4. 15. 30. 37. 49. 93. 229.

Cand. theol. A. C. Larsen S. 6. 100. 102. 107. 112. 115. 123. 128. 130. 131.

Fru C. Ibsen S. 36. 61. 75. 317.

Overlærer L. Kleisdorff S. 38. 51. 54. 55. 58. 60. 67. 68. 70. 91. 136. 146. 161. 211. 216. 238. 282.

Prof. M. Hammerich S. 42.

Pastor, Dr. phil. J. Helms S. 44. 53. 56. 65. 228. 274.

Prof. Vilh. Thomsen S. 64. 88. 148.

Redaktor V. Topsoe S. 67. 98. 138. 159.

Prof. L. Dietrichson S. 69. 72. 78. 81. 82. 89. 99. 139. 144. 147. 172. 188. 197. 204. 219. 255. 257. 267.

Møller A. Weis S. 73. 76. 84. 87. [184].

Museumsdirektør P. Krohn S. 79. 84. 86. 89. 96. 182. 183. 193. 272

Kontorchef A. P. Weis S. 83. 94. 136. 137. 143. 153. 153. 168. 180. 184. 191. 191. 192. 198. 208. 209. 209. 226. 257. 262. 265. 266. 276. 281. 287. 324. 336. 337. 339.

Skolebestyrer, Dr. phil. S. Tuxen S. 93. 97. 109. 242. 311.

Maleren S.Krøyer S. 105. 117. 140. 227.

Maleren, Prof. L.Tuxen S. 111. 155.

Maleren F.Schwartz S. 125. 150. 154. 168. 173. 174. 177. 180. 189. 196. 201. 206. 303.

Xylograf F. Hendriksen S. 146. 161. 167. 194.

Udgiveren S. 147. 182. 233. 251. 264. 311. 344.

Prof., Dr. O. Montelius S. 148. 155. 161. 163. 167. 167. 181. 187. 243. 331.

Dr. phil. G. Upmark S. 149. 151. 160. 177. 199. 303. 307.

Langes ældste Søn S. 158. 202. 205. 207. 212. 213. 215. 216. 217. 218. 223. 230. 232.

Maleren, Grev G. v. Rosen S. 162. 162.

Dr. phil. L. Looström S. 164.

Dr. phil. Georg Brandes S. 164. 208. 243. 244. 260. 266. 298. 302. 305. 307.

s. 349 Dr. phil. G. Göthe S. 165. 166. 171. 175. S31.

Prof. E.Holm S. 169. 176. 290. 291.

Prof. M. C. Gertz S. 185. 186. 222. 294.

Kunsthistorikeren Karl Madsen S. 187. 221. 234. 244. 260. 268. 268. 276. 308, 343.

Prof. J. Steenstrup S. 190. 338.

Kunsthistorikeren E. Hannover S. 195. 199. 219. 224. 237. 239. 241. 252. 253. 284. 299. 308. 327.

Museumsinspektør, Dr. C. Jørgensen S. 201.

Cand. mag. M. Galschiøt S. 204. 246. 319. 329. 332. 337.

Arkitekt E. Schiødte S. 223.

Dr. phil. Vald. Vedel S. 228. 245. 247. 248. 249. 254. 257. 261. 277. 277. 278. 281. 296. 297. 328. 333. 346.

Prof. H. Høffding S. 230. 270. 287.

Maleren, Prof. G. Saloman S. 235. 236.

Prof. J. L. Heiberg S. 246. 250. 299. 316.

Prof. Karl Warburg S. 254. 268. 293. 323. 326.

Langes Søster, Fru T. Bentzon 263. 264. 274. 283. 285. 292. 344.

Maleren E. Wercnskiold S. 270. SOS,

Forfatteren, cand.jur. Niels Møller 272. 309. 309. 334. 335.

Langes Datier S. 273. 293. 313.

Langes yngste Søn S. 282. 312. 330. 341. 341. 342. 345.

Kunsthistorikeren, Dr. F. Beckett S. 285. 319. 321.

Prof. N. Bøgh S. 289. 290.

Kunsthistorikeren, Prof. A. Aubert S. 294. 302

Prof. Kr. Nyrop S. 304.

Dr. phil. Villi. Andersen S. 314.

Fru Ottilie Jacobsen S. 321. 339.

Museumsdirektør Elling Holst S. 325.

Det filologisk-historiske Samfund S. 328.

ANMÆRKNINGER OG RETTELSER.

Note til S. 51—52. Langes Artikel om Rafaels hellige Cæcilia stod i »Fædrelandet« Nr. 201 og er optaget i Forf.s »Billedkunst«.

S. 57 Lin. 16 f. n. »forekommet«, læs: »forkommet«.

S. 227 Notetegnet 2, læs 1. —

Af Langes stockholmske Korrespondenter vare følgende ansatte ved Nationalmuseums Kunstafdeling: Dr. G. Upmark, fra 1883 Intendent († 1900), Dr. G. Göthe Amanuensis og Dr. L. Looström Sekreterare (nu Intendent).