Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Thomas Skat Rørdam (1847-10-18)

Fra Broderen Skat Rørdam 1) .
Fredericia, den 18. Oct. 1847.

Det er dog forskrækkeligt saa brilliant som det gaaer Eder, sikken Honneur for vor saa foragtede Skole. Rectoren er saa glad, at det er fast naragtigt. Da vi fik Brev fra Ebn-Soliman i Løverdags 2) , hvilket skete medens Morgenbønnen blev oplæst, kom han farende: »Nu har Salomonsen faaet 3 Præ'er o. s. v., det er dog en Pokkers lille Jøde, de to sidste skulde han jo egentlig ikke have haft, skulde han vel?« Svar: »Nej, det var jo rigtignok mod Forventning«. »Den lille Rad, hvem skulde have troet det« ....

Det glæder mig ret, at jeg har faaet Hornemanns Plantelære. For de 4 Mark, som blev tilovers fra Botaniserspaden, kan Du kjøbe mig Dreyers Flora excursoria Hafniensis ....