Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Thomas Skat Rørdam (1848-01-29)

Fra Broderen Skat Rørdam.
Fredericia, den 29. Jan. 1848.

.... Angaaende Hyldingseden, som blev aflagt til Fr. VII, gaar det Rygte her i Byen, at Studenterne ved denne Lejlighed havde sunget Marseillaisen og andre franske Frihedssange, og at Ingen af dem have aflagt Eden, men jeg vil haabe, at det er Løgn, thi hvordan det saa siden gaaer, er Fr. VII dog Eders Konge. Ligeledes fortælles der, at flere Studenter ere arresterede 1) . s. 15 .... Jeg har i Ferien begyndt at læse lidt Syrisk. Du veed, at Fader har et syrisk Test., og jeg har allerede læst de 5 første Vers ....