Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Thomas Skat Rørdam (1848-04-17)

Fra Broderen Skat Rørdam.
Fredericia, den 17. April 1848.

.... Kongen kom hertil Byen idag, naturligvis under uhyre Jubel. Han blev næsten hele Vejen fra Prindsens Port til Palæet ledsaget af Hurra. Damerne stod i Vinduerne og viftede med Lommetørklæderne og paa flere Huse, f. Ex. paa vort, vare Faner opplantede. Foran red »de gule Køer« 1) , dernæst kom han selv paa en sne- s. 23 hvid Hest, derpaa hans Kavalerer og Hestgarden. Dampskibet »Skirner« kom hertil idag ladet med Geværer etc. tagne ved Bau. Igaaraftes var der stor Illumination og Krigsminister Tscherning fik et tredobbelt Hurra. I dette Øjeblik staa udenfor vort Hus c. 200 Heste, som frivillig ere stillede til Artilleriet ....