Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-05-01)

Fra Faderen.
Fredericia, den 1. Maj, Kl. 9 Aften, 1848.

.... Vor Stilling er denne: Preusserne staae ved Vonsild, en Mil Sønden for Kolding. Maaske have vi dem i Morgen Aften. Dine tre Søstre bleve i Morges sendte til Kjerteminde for derfra at transporteres videre til Lyderslev. Julie Krabbe følger med dem. For Resten er Din Moder og jeg ved godt Mod, og vi vente roligt paa, hvad Gud vil beskikke over os. Jeg har overmaade meget at bestille i disse Dage, men Gud ske Lov, jeg er rask. Lehmann var her idag, og havde os samlet paa Raadstuen, og fremstillede os Regjeringens nuværende Stilling og Plan. Resultatet var at modtage, hvad der maatte komme ved Invasionen, og med koldblodig Taalmodighed oppebie den Stund, da man kunde gjøre noget, og da handle med Kraft. Preusserne selv skulde ikke være veltilmode, jo mere de komme Nord paa ind mellem de egentlige Danske. Hidtil have de jo ogsaa haft Venner, Hjælpere og Spioner i hver Mand, men fra Dato vil Alt det ophøre, og de maae føle, at Undergangen let kan true dem ....

Anm. Herefter mangler der desværre et Brev fra Dr. H. C. Rørdam til Familien paa Sjælland, hvori Preussernes Invasion i Fredericia var beskrevet.