Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Conradine Engelbreth (1848-06-09)

Fra Moderen.
Fredericia, den 9. Juni 1848.

.... Nu have vi faaet alle Dine Breve, ogsaa det af 1. Maj, men rigtignok først den 27. Nu er da ogsaa Oberst Morgenstierne falden, det var en brav Mand og, hvad man ikke havde troet, en duelig og tapper Officer. Man har ogsaa bedrøvet os her med den Efterretning, at L ø v e n s k j o 1 d og to svenske Officerer 1) skulde være faldne.

Vi havde i Eftermiddag haft i Sinde at kjøre til Snoghøj, da man har fortalt, at Svenskerne skulde komme over til Jylland i Dag, men vi høre, at det Alt er Usandhed. Jeg hørte i dette Øjeblik en Artillerist, som kom ridende derude fra, sige: »At der ingen Svenskere vare her enten i Snoghøj eller Middelfart, og at de nok skulde hytte sig for at komme, saa længe der var en Mand levende i Landet«; man kan jo ikke nægte, at den gode Kong Oskar forstaaer at lægge Folk paa Pinebænken; han troer maaske, at Taknemlighed voxer med Nøden, men der troer jeg, han tager fejl .... Man har endnu intet rigtigt hørt om Affairen ved Haderslev Natten mellem den 6. og 7. Juni, men ærefuld har den desværre ikke været; det er udenfor al Tvivl, at Vore have ladet sig forskrække af en mindre Styrke ....