Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Conradine Engelbreth (1848-07-03)

Fra Moderen.
Fredericia, den 3. Juli 1848.

Her er i disse Dage megen Bevægelse, da vor Armee er os saa nær. 12. og 13. Bataillon ligger i og omkring Kolding, det øvrige af Hæren lidt vestligere. Hoved-qvarteret er i Leierskov, kunde man nu faa dem til at levere et rigtigt Slag paa Leierskov Heden, der er Plads! Men de hytter sig vel for at komme over Kongeaaen. Svenskerne ere i Middelfart og deromkring, men de komme nu heller ikke længere. Fjenden staar ved Von- s. 35 sild, de sidde som Bladene paa en Trekløver og see paa hinanden.

Det er en fornøjelig Tour, Du har gjort i Pintsen. Vi længes efter at faae Dig hjem, naar Du var her, kunde I gaae ud og tale med vore Krigere ....