Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Jens Wilhelm Rørdam (1848-08-16)

Fra Fætteren Jens Wilhelm Rørdam i Norge
.
Walløe Saltværk, den 16. August 1848.

Min kjære Fætter Holger Frederik Rørdam.

Med Dit kjære Brev og Stamregister foran mig paa Bordet griber jeg Pennen, under et Besøg hos mine Forældre for at skrive Dig til, idet jeg paa Faers Vegne s. 36 fremsætter de forlangte Oplysninger om Familien 1) .... Som Dig maaske bekjendt har jeg for fleere Aar siden tilskrevet Din Fader og Onkel Peter, i hvilken Anledning jeg fra Peter har modtaget et Brev, som jeg gjemmer som en Helligdom .... Jeg slutter mit Brev med Ønsket om, at den ulykkelige Krig imellem Dit Fødeland — det yndige kjære Danmark — og Tyskland — Kræmmernes og Charlatanernes Hjem — maa ende med en for Eder fordeelagtig Fred.

Jacob var meget nær paa at skulle have stillet sig i de danske Krigeres Rækker, og alene vor ømme Moders Bønner afholdt ham derfra.

Held for Danmark! Held for Skandinavien! Død og Fordærvelse over deres Fjender!

Vær nu fra os alle paa det kjærligste hilset, ligesom den talrige elskede Familie bedes hilset. Din kjærlige og hengivne Fætter.

Jens Wilhelm Rørdam.