Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Conradine Engelbreth (1848-10-06)

Fra Moderen.
Fredericia, den 6. Oct. 1848.

.... I har i disse Dage formodentligt ikke hørt om Andet end Valgene, her er det gaaet ligedan, men fuldkommen fredelig og i al Venskabelighed. Etatraad Bang blev valgt næsten eenstemmig. Pastorerne Kallenbach 1) og Søeborg 2) expectorerede sig med Taler til det Yderste, den sidste især hævede hans Dygtighed til Skyerne i timelange Foredrag, saa han efter Sigende satte ham ved Siden af Vorherre .... Du veed vel af Schatt, at Fader vilde stille sig, det gjorde han ogsaa s. 40 efter Fieeres Opfordring, og han opførte sig saa smukt ved denne Lejlighed, at Pastor Stahlschmidt 3) , som har stemt paa ham, og som var her igaar Aftes, forsikkrede med Bevægelse, at han havde vundet dobbelt saa meget i Folks Agtelse end om han var bleven valgt. — laftes bragte det jublende Folk Bang et Fakkeltog. De havde NB. Faklerne, fordi Kongen frabad sig et Fakkeltog, som de vilde have bragt ham i Foraaret, da han var her. Her talede Kallenbach atter, samt Justitsraad Rahbek! Ja, vi ere begejstrede kan Du troe! Bang sagde noget om, at det var den lykkeligste Dag i hans Liv! ....

Her kommer daglig en Mængde Officerer og Menige til Byen, men ellers er her ingen Indqvartering. I Gauerslunde Præstegaard har de en Mængde i Indqvartering, og der er et Ryk ud og ind fra Morgen til Aften af Officerer ....