Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-02-19)

Fra Faderen.
Fredericia, den 19. Febr. 1849.

.... Igaar fik vi 5000 Mand i Indqvartering her i Byen, de have belagt Lofter, Huse og Rum. Deres Bestemmelse er at skulle istandsætte Fæstningsværkerne, der bliver anlagt Forskandsningsværker uden for Byen, Mølleengene blive satte under Vand og Brohoveder anlagte ved Stranden .... Vi have faaet en frivillig Underofficer ved Ingenieurerne, Chr. Fogh, en Broder til Onkel Fogh, i Indqvartering ....