Danmarks Breve

BREV TIL: Thomas Skat Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-08)

Fra Faderen til Skat Rørdam.
Fredericia, den 8. Maj 1849, Kl. 10 Form.

.... Vor Tilstand er idag som igaar. Portene ere lukkede, og Alt er paa Vagt. Fjendens Kjede staaer endnu s. 45 paa samme Sted som igaar Aftes. Tropperne overskibes nu til Fyen. En lille Afdeling Cavaleri kom med ind i Fæstningen og gaaer ogsaa over. Her i Byen skal blive et Antal, som hver 3die eller 4de Dag skal afløses fra Fyen. I Nat have vi havt 7 Officerer med Tjenere samt 40 Mand i Indqvarteering. Din gode Moder har meget at bestille, og Gud være lovet, at hun endnu kan være her, da det vilde see galt ud for mig, dersom jeg under disse Omstændigheder skulde styre Huset alene med Pigerne.

Igaar indkom i Alt 80 Saarede, men nogle skulle være faldne i Fjendens Hænder. 3 Gaarde i Gudsøe ere afbrændte under Kampen ....