Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-16)

Fra Faderen.
Fredericia, den 16. Maj 1849.

.... Imorges Kl. 4 begyndte Tyskerne at beskyde Byen med 168-pundige Bomber, nogle frygtelige Maskiner; hvor de faldt, adsplittede de Alt, men hidtil have de intetsteds tændt. Beskydningen varer fra Kl. 4—8 Morgen og Kl. 3—7 Eftermiddag. Moder rejste med Eders Brødre Kl. 1, foreløbigt til i Nærheden af Strib. Baade vore Personer og Huset er med Guds naadige Bistand sparet, skjøndt der falder Bomber rundt omkring. Jfr. Buhls Hus er totalt adsplittet indad til Gaarden. HansViintappers, Sallings, Brøchners og flere Huse have lidt meget. Beskydningen skeete stadig efter den meest bebyggede Deel af Byen. Begge Pigerne ere ogsaa flygtede, jeg er ene med Christian 1) . Heste og Kreaturer staae nede ved Stranden. Dampskibene vare satte til Disposition. — Nogle faa Mennesker ere beskadigede af Granater, Madam Køhler og Heinzen og 3 à 4 Soldater —