Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1830-12-30)

[14 December 1830].

Til Broderen.

Det er mig ikke mulig at gaa til Seng uden at skrive Dig et Par Ord til. — Du syntes at være bedrøvet, da Du gik bort; har jeg gjort noget dertil? Det vil jeg ikke haabe; jeg blev ogsaa ganske bedrøvet derover, og sidder nu her for at trøste mig derover ved at tale med Dig. Ved Gud, jeg vil nødig gjøre Dig Fortræd, endskjøndt det sommetider syntes saa.

Det jeg sagde om at spise ude i Morgen, sagde jeg for at sige noget, da jeg godt mærkede, at det var Din Moder imod at spise tidlig. Du kan nok begribe, at jeg heller vilde forsømme enhver Komedie for paa Din Geburtsdag at være sammen med en saa kjær Broder.

Jeg gratulerer Dig, endskjøndt jeg indseer det gale deri, thi ikke Du saa meget som Dine Venner tilkommer det at blive gratuleret. Jeg ønsker Dig, min kjære Broder, at — ja hvad skal jeg begynde med, det ene Gode staaer det andet i Veien; jeg har ei Ord dertil, men for med et Ord at kunne sige det, vil jeg vælge lykkelig; gid Du maa blive det i den Grad, som Du fortjener, det kan af ingen ønskes Dig oprig- tigere end af Din hengivne Syster. —

Her følger en lille Present med, som jeg ønsker Du skulde see Dig i Speil paa. Om jeg har gjort Ret i at bebreide Dig det paa denne Maade, vil Udfaldet vise, thi i disse politiske Tider maa Udfaldet afgjøre det. Den er ikke videre køn, men man maa ikke foragte Villien. — Gud give, Du nu maa staa op i Morgen glad og tilfreds, og at det nye Aar maa strømme Dig imøde med saa meget godt, som de Ønsker ere varme til, der opstiger for Dig af din hengivne

Syster Hanne.