Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (dato ukendt)

Idet jeg binder denne Krans til Dig, min elskede Ludvig, er mit høieste Ønske, at jeg i mange Aar, i det mindste i dem jeg selv har tilbage, maae paa denne Dag binde en saadan Krans, bestaaende af Haab og Troskab.

Din i Livet og i Døden troe Veninde
J. L. Heiberg.

s. 87 Johan Ludvig Heiberg
Efter Maleri af E. Baerentzen, Litografi af A. Kaufmann s. 88