Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-06-19)

Mandag d. 19. Morgen.

Atter en Overraskelse ved en Hilsen fra Dig, i Forbindelse med en solid Gave! Nu venter jeg næsten en ny imorgen, thi alle gode Ting ere tre. — Da jeg i Løverdags kom hjem for at spise, havde Christine vel dækket Bord, men ladet de ved Frokosten brugte Glas blive staaende, hvoraf fulgte, at jeg kunde drikke den Slump Øl, som Du havde levnet i Glasset, og naturligviis jeg »trank nicht ein Tropfen mehr«, skjøndt Flasken var næsten fuld. 2) — Adresse-Avisen meddeler idag at Kongens nye Adjutant, Kammerjunker Thortsen er død, 42 Aar gammel. 3) — Og nu farvel for denne Gang! Gid dette Brev maa finde Dig sund og glad i Wien!

Hils Din Broder!
Din gode Hund
J. L. Heiberg.