Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1854-06-19)

Breslau, Mandag d. 19de 1854.

Min kjære Ludvig!

I Morges Kl. 8 gik vi med Jernbanetoget fra Berlin og ankom hertil Kl. 6 Eftermiddag. Altsaa have vi kjørt 47½ Miil i 10 Timer. Hvad synes Du? Og jeg er omtrent saa træt s. 119 som om jeg havde kjørt fra Kjøbenhavn til Helsingør. Vi var saa heldig, ved at gjøre os gode Venner med en Opsyns-Mand, at faae en Cupee ganske ene, hvilket gjorde en uhyre Forandring, istedet for at sidde sammenstuvede med saa mange stygge Billeder. Jeg er meget indtaget af Jernbanekjørselen, naar man er alene i en Cupee som i Dag, er det omtrent som at sidde i sin Dagligstue. Jeg sov for det meste, og sov saa godt, at jeg strax ved vor Ankomst kan skrive Dig til, et Hverv, som jeg synes er det vigtigste og kjæreste jeg har paa denne Reise. I Morgen tidlig Kl. 6 kjører vi herfra, og er da i Wien Kl. 8½ Aften, saa vil jeg strax gaae i Seng og ikke røre mig til noget før næste Aften, hvor jeg vil gjøre min Debytt i Wiener-Theatret. Vi var da henne og saa Kjøbmanden i Venedig. Men ak! ak! ak! Jeg hører Dig i Tan- kerne udraabe: »Ja det kunde jeg sagt iforveien, hvad vilde Du der?« Det var ganske rædsomt! Vi gik efter anden Act hjem for at gaae til Sengs, hvortil jeg unægtelig trængte haardt; jeg sov ind i Tanker paa Dig og drømte om Dig hele Natten. Gid Du dog var hos mig, uagtet Anton er virkelig rørende i sin Omhu for mig.

Gid jeg dog vidste, hvorledes Du nu har det! Mit næste Brev bliver altsaa med Guds Hjælp fra Wien. Gid Du nu maa kunne læse disse Kragetæer, men jeg maae skynde mig saa stærkt for at Brevet kan blive færdigt, og i dette Hast- værk skriver jeg det ene Bogstav for det andet. Jeg glæder mig umaadelig til at komme til Wien, især for det Haab at finde et Brev der fra Dig, min elskede Ludvig; naar jeg seer Din Haandskrift, saa seer jeg dog noget af Dig selv. Farvel til i Morgen, thi da skriver jeg atter, om det kun bliver et Par Ord, thi sildig kommer vi dertil, og træt vil jeg da vist være. Farvel, jeg gaar snart til Sengs og sover ind med Dig i Tankerne. Hils alle!

Din
Hanne.

Fra det Heibergske Hjem

7