Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1854-06-24)

Løverdag Morgen d. 24. Juni.

Jeg er staaet tidlig op for at skrive Dig til. Det var en deilig Dag i Gaar. Brev fra Dig. Solskin. Her er godt at være. Jeg finder Wien udmærket smuk. Vi gik da først ind i Stephans-Kirken. En mageløs imponerende Bygning, den skjønneste Kirke jeg veed at have seet. Taarnet udvendig er pragtfuldt og naaer op i Himlens Skyer. En Mængde knælende Andægtige laae spredte rundtom i Kirken, nogle saa fordybet i sin Sorg, at de intet saae og hørte omkring sig. Vi gik hen til et Altar, hvor Anthon bad, som han sagde, for mig, og jeg for Dig. Derfra gik vi i Laderne, kjøbte et og andet uimodstaaeligt. Anthon er meget bedre at gaae i Boutikker med end min Ægteherre. En Broelægning er her i Wien, som jeg aldrig har seet Mage til, man gaaer som paa et Stuegulv. Det var noget for Hunden, tænkte jeg, bare han var her! Vi gik, og gik, til Kl. 4, da vi gik hjem i Hotellet, hvor vi spiste til Middag. Efter Bordet hvilte jeg en Timestid og derpaa i Theatret. Disse to Aftener i Theatret har været magre. Slette Stykker af Gutzkow og et Afskum som hedder Bauernfeld. 1) Lutter Efterabelser af Kotzebue, uden hans Talent. De bleve godt spilte uden dog at være noget overordentligt. Naar Tæppet er gaaet op, kommer ingen Tilskuer ind hverken ved Begyndelsen eller mellem Acterne, en Forholdsregel som er meget god, men besynderlig er det, at Dørene ere lukkede for Menneskerne, medens de staae aabne for Bakker med lis og Kage etc. — etc., hvilket gjør at der ædes og drikkes under hele Forestillingen.

I Theatret kom en ung Rækel hen til os. En Søn af afdøde s. 125 Reisel, han er her paa et Contoir. 1) Jeg er fortvivlet over at Papiret alt er fuldt; jeg har saameget endnu at skrive om. Det er fuldt, og dog staar intet derpaa. I Dag er det atter godt Veir, nu skal vi atter ud, og i Theatret i Aften, hvoraf Du kan see, at jeg er rask og ved Kræfter. Gid det samme maae være Tilfældet med Dig. Farvel, min egen kjære Ludvig.

Hils alle.