Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-06-23)

Fredag den 23 de, Morgen.

Godmorgen, min kjære Hanne! Jeg har allerede modtaget Dit »God Dag, min kjære Ludvig!« Og dermed en ziirlig Flaskeprop, som jeg ikke skal glemme at sætte i Flasken. — Jeg havde ventet paa at erholde et Brev fra Dig, inden jeg sluttede dette, men da nu Klokken er over 10, tør jeg ikke vente længere med at sende disse Linier paa Posthuset. Gud være med Dig, og opfylde alle de Ønsker, som jeg gjør for Dig!

Din trofast hengivne
J. L. Heiberg.