Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-06-25)

Kl. II om Aftenen.

Jeg har længe været hjemme, allerede fra 8½, men blev længe opholdt i Samtale med min Moder; dernæst var jeg i Haven og røg en Cigar. Iaften drikker jeg forresten Toddy, og gjør derved mine ovenstaaende Ord til Usandhed. Imidlertid, der gives jo ingen Regel uden Undtagelse. En anden Undtagelse bliver, at jeg spiser hjemme paa Tirsdag, da Marie har en Brathahn, som efter hendes Sigende ikke kan holde sig længere. — Jeg fortæller Løst og Fast, som Du seer, Ting som ikke ere Pen og Blæk værd, men jeg veed, at man i Fraværelsen tager tiltakke med de ubetydeligste Meddelelser. Og nu god Nat, min egen kjære Hanne! Den sidste Side lader jeg staae aaben, i det Haab, at jeg imorgen tidlig faaer et Brev, som jeg endnu kan besvare, inden dette afgaaer.