Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1854-08-27)

Søndag Aften Kl. 9 d. 27. Aug. 1854.

Min kjære Ludvig!

I dette Øieblik ankom vi til Hamburg, og min første Forretning er, at skrive disse Linier til Dig. Efter at have reist i Gaar hele Dagen og i Dag hele Dagen er jeg dog efter Omstændighederne ved ganske gode Kræfter. Jeg blev saa glad, da jeg paa Veien fra Plauen hertil saae for første Gang Veir-Møller, Humle, Muskedonnere i Sivene, og det flade Land. Jeg mærkede, at jeg med stærke Skridt nærmede mig mit kjære Fædreneland. Til min Sorg kan jeg ikke i Aften faae Dit Brev, da Posthuset alt er lukket, hvilket er skammeligt. Jeg maa da have Taalmodighed til i Morgen tidlig Kl. 8. Desuagtet vilde jeg dog ikke opsætte strax at lade Dig min Ankomst vide. I et yndigt Kabinet ud til Altanen i Hotel Viktoria sidder jeg nu og skriver Dig til. Udsigten fra Vinduet er henrivende! Gid Du dog var her, Du, som altid har elsket Hamburg, hvor vilde det fryde Dig at see disse pragtfulde Bygninger og de deilige brede Gader. Vi maa snart herhen sammen og oprette, hvad i Aar er forsømt. Nu gaaer jeg om lidt i Seng, til hvilket jeg kan trænge, og i Morgen seer vi os om og gaaer i Laderne efter at have læst Dit Brev, hvorefter jeg inderlig længes.

Godnat altsaa, min kjære Ven! Snart er jeg hos Dig og kan omfavne Dig i Virkeligheden, for i Aften maa jeg nøies med at gjøre det i Tankerne.

Din
Hanne.

18*