Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-08-31)

[31. August 1854]. 1)

Velkommen, min kjære Hanne!

Din Forundring over, at denne Hilsen kommer skriftligt og ikke mundtligt, vil Christensen allerede have betaget Dig ved sin Beretning. Med blaa eller violet Næse og dito Øie kan jeg ikke vise mig paa offentligt Sted. At forresten Sagen er uden al Fare, vil Christensen have sagt Dig. Men da Intet tør være fuldkomment, saa skulde Glæden over Din Hjemkomst lide et lille Skaar i den Omstændighed, at jeg ikke selv kan modtage Dig paa Skibet, og at jeg, naar Du kommer, blot kan vise Dig et halvt ordenligt Ansigt. Men Glæden over at gjensee Dig, skal ikke derved formindskes.

Din
J. L. Heiberg.