Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1855-07-31)

Tirsdag d. 31. Juli 1855.

God Dag, min kjære Ludvig!

Paa samme Tid, som jeg antager at Du i Dag modtager disse fattige Gaver, kjørte vi for 24 Aar siden til Slangerup. 1) Gid Du i Dag vil tænke venligt og kjærligt paa Din fraværende Hustrue. Lommetørklædet og Hanskerne beder jeg, at Du vil bruge i Dag. Hestefoden maa Du være saa god at give den Plads, som den gamle falmede Uhr-Nøgle har, i Fredrik d. 6s Kjede. Vor gamle afdøde Ven vil ikke i sin Himmel vredes paa os derfor. Gid Du da aldrig nogen Aften maa benytte denne Nøgle med Uvenlighed i Sindet mod Din hengivne Hustrue. Om 5 Dage haaber jeg at see Dig rask og god.

Lommetørklædet og Hanskerne ere fra Marienbad. Nøglen fra Franzensbad. Hav lidt tilovers for de to Steder, hvor din stakkels Kone henter fornyet Liv og Kraft.

s. 419 s. 420 Brev fra Johanne Luise Heiberg
(31. Juli 1855)