Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Johanne Luise Heiberg (1860-10-28)

Theatretd. 28. October 1860 [ɔ: 1859?]

Det var Hans, det Skarn, der var Skyld i at jeg ikke fik sagt Dig Farvel, thi han overfaldt mig med saa meget huusligt Vrøvl i det sidste Øieblik, at jeg i Tanker, istedet for

s. 429 Johanne Luise Heiberg
Johan Ludvig Heiberg
Broncerelieffer, rimeligvis af O. Glosimodt, 1861 (Teatermuseet) s. 430

s. 431 at gaae ind til Dig, gik ned i Vognen, og var ude af Porten, inden jeg til min Sorg erindrede ikke at have sagt Dig Far- vel, som sædvanlig. Jeg vil imidlertid paa ingen Maade træde ind paa Scenen i Aften, uden i det mindste at gjøre dette skriftligt. Jeg kysser og omfavner Dig i Tankerne, indtil jeg, naar jeg kommer hjem, kan gjøre det i Virkeligheden. Altsaa, Farvel min egen kjære Hund.

Din
J. L. H.

Fra det Heibergske Hjem

26