Danmarks Breve

NAVNEFORTEGNELSE (Navnefortegnelse...

s. 497 NAVNEFORTEGNELSE

(Navnefortegnelsen omfatter de i Teksten nævnte Personer med Und& tagelse af Heiberg, Fru Heiberg, Fru Gyllembourg og Anthon Pätges).

Aagesen, Charlotte Cathrine, 161.

Aagesen, J. M. (d. 1868), Krigsraad,
Inspektør, 161.

Adler, Anna Marie, f. Høyer (1786-
1857), 203, 390, 391.

Albert, fransk Balletmester, 352, 363.

Albrecht, W. Th. (1822-71), Operasanger,
313.

Alexander II (1818-81), Kejser af
Rusland, 370.

Andersen, Anna Henriette Petrine
(1818-81), Skuespillerinde, 123, 140,
347.

Andersen, H C. (1805-75), Forfatter,
59. 71.223 307.

Andersen, Vilhelm (f. 1864), Professor,
15.

Andresen, Michelle Ottilie (d. 1856),
Lektrice, 291, 320, 324, 325, 342,
353, 358.

Andræ, C. C. G. (1812-93), Politiker,
111, 136, 199, 213, 214, 273, 295,
300, 305, 312, 313, 316, 320, 364,
375.

Aumont, L. A. F. (1805-79), Figurmaler,
413.

Bang, Marie Caroline, f. Fribert
(1803-75), 224.

Bang, Oluf (Ole) L. (1788-1877),
Læge, 111, 180, 190, 194, 197,
201, 223, 231, 235, 238, 244, 249,
254, 256, 261, 269, 303.

Bang, P. G. (1797-1861), Minister,
134, 224, 295, 296, 303, 305, 309,
311, 312, 319, 322, 324, 326, 333,
334, 336, 339, 342, 346, 349, 352,
353, 354. 355. 357. 358. 366. 385.
392, 394, 400.

Bang, Sophie Marie, f. Dahlerup
(1801-78), 224.

Baraguay d’Hilliers, Achille (1795-
1878), fransk Marskalk, 163.

Bauernfeld, E. von (1802-90), østrigsk
Lystspildigter, 102, 120.

Beck, Madam, f. Irrgang, 105.

Bellman, C. M. (1740-95), svensk
Digter, 106, 113, 120.

Benedictsen, Anna Maria, g. Meyer
(1835-74), Skuespillerinde, 96, no,
196, 274, 348, 349.

Benzon, F. J. W. C. (1813-64), Kammerjunker,
367.

Benzon, Henriette E., f. Linde (1814
-82), 367.

Bergsøe, Clara (1837-1905), Forfatterinde,
16.

Berling, C. (1812-71), Bogtrykker,
164.

Berregaard, H. (1783-1876), Kammerherre,
163.

Beutner, Pouline Sophie (1828-1908),
g. Drewsen, 105.

Beyer, Sille (1803-61), Forfatterinde,
196, 236.

Bille-Brahe, H. (1798-1875), Lensgreve,
Gesandt, 99, 100, 121.

s. 498 Bille-Brahe, J. C. (1819-99), Baron,
Kammerherre, 264.

Bills, Bianca, g. Wulff (d. 1863),
Danserinde, 145.

Bindesbøll M. G. B. (1800-56), Arkitekt,
213, 389.

Bissen, H. V. (1798-1868), Billedhugger,
403, 416.

Bloch, C. L. G. (1799-1884), Grosserer,
390.

Bloch, Laura, g. Grundtvig (1837-
91). 390.

Bluhme, C. A. (1794-1866), Minister,
111, 112, 135, 143.

Bluhme, Rasmine, f. Wandel (1813
-65). 112.

Boje, Augusta F. M. C., f. Haack
(d. 1895), Korsangerinde, 274.

Borchorst, Louise (f. 1803), 110.

Bornemann, F. C. (1810-61), Jurist,
415.

Bournonville, A. A. (1805-79), Hofballetmester,
39, 92, 112, 116,
127, 129, 134, 152, 203, 214, 227,
261, 269, 276, 345, 357, 364.

Bournonville, Charlotte (1832-1911),
Operasangerinde, 129.

Bournonville, Helene Frederikke, f.
Håkansson (1809-95), 93,116,
129.

Brahe, Tycho (1546-1601), Astronom,
76, 137, 148, 170.

Brammer, G. D. (1801-84), Biskop.

Brandes, E. (1847-1931), Forfatter,
Politiker, 12.

Brandes, G. (1842-1927), Forfatter,
12.

Bredal, I. F. (1800-64), Korsyngemester,
196, 208, 399.

Brockenhuus-Schack, Julie Georgine
Sophie, f. Moltke (1830-89), 213.

Brockenhuus-Schack, L. F. H. (1825
-1906), Herredsfoged, senere Amtmand,
214.

Brun, Adelaide (Ida) Rosaline, f.
Rantzau (1825-1909), Skuespillerinde,
162.

Brun, Adelaide (Ida), g. de Bombelles
(1792-1857), 162.

Bræstrup, C. J. C. (1789-1870),
Politidirektør, 223, 312, 316, 324.

Buntzen, A. (1811-80), Overkirurg,
296, 390.

Buntzen, J. B. L. C. E. (1809-85),
Kammeradvokat, 296.

Bülow, Henriette Bertine, f. Dame
(1790-1872), 222.

Bülow, Sophie E., f. Selby (1785-
1842), 222.

Bærentzen, E. (1799-1868), Figurmaler,
413.

Bøytner, se: Beutner.

Calderón, H. R. (1600-81), spansk
Dramatiker, 410.

Canova, Antonio (1757-1822), italiensk
Billedhugger, 141.

Caroline (1793-1883), Arveprinsesse,
214, 295.

Caroline Amalie (1796-1881), Dronning,
214, 291, 320, 325, 342,
353.

Carstensen, G. J. B. (1812-57), Publicist,
Direktør, 317, 326, 355.

Caspersen, H., Handelsgartner, 94.

Casse, Camilla, 390.

Casse, Therese, g. Brummer (1833-
96), 390.

Cederfeld de Simonsen, Sophie Elisabeth
(1816-76), 291, 320, 324, 338.

Cederfeld de Simonsen, Elisabeth, f.
Castenschiold (1814-83), 291, 320,
324.

Cederfeld de Simonsen, H. C. J.
(1817-1906), Kammerherre, 324,
353. 358.

Cervantes, M. de (1547-1616), spansk
Digter, 410.

Chievitz, P. (1817-54), Forfatter,
221, 378.

s. 499 Christensen, H. C. (1823-92), Teaterdirektør,
279.

Christensen, J. H. (f. 1825), Tyende,
96, 99, 108, 110, 114, 127,
143, 144, 145, 165, 168, 183, 184,
185, 193, 211, 224, 243, 245, 247,
261, 264, 267, 277, 286, 312, 313,
315, 318, 354, 359.

Christian VIII (1786-1848), Konge,
134, 342.

Christian IX (1818-1906), Konge, 214.

Collett, Camilla, f. Wergeland (1813
-95), norsk Forfatterinde, 105,
118, 211, 216.

Collin, E. (1808-86), Departementschef,
223.

Collin, G. (1806-85), Kammerassessor,
223.

Collin, Jonas (1776-1861), Finansdeputeret,
Gehejmekonferensraad,
38, 194, 202, 207, 215, 223, 284,
289, 312.

Collin, Th. (1815-1902), Læge, 223.

Dahl, Alexander Fr. (1802-68), Departementsdirektor,
183.

Dahl, Carl B. A. (1810-70), Departementsdirektor,
155, 166, 175, 177,
183, 185, 188, 190, 194, 200, 206,
208, 209, 218, 220, 225, 239, 240,
256, 263, 304.

Dahl, Johan C. (1788-1857), norsk
Maler, 381.

Dahlerup, E. A. (1812-82), Læge, 88,
99, 108, 111, 118, 123, 134, 150,
151, 159, 167, 174, 187, 194, 195,
213, 215, 220, 221, 224, 227, 231,
233, 238, 243, 249, 254, 266, 337,
353. 357. 358. 374. 392

Danner, Louise Christine, f. Rasmussen
(1815-74), Grevinde, 113,
123, 144, 164, 296.

David, C. N. (1793-1874), Professor,
Minister, 47.

Davidsen, Hanne, Modehandlerinde, 332.

Dawison, B. D. (1818-72), tysk
Skuespiller, 283, 286, 288, 297,
381.

Delong, A. H. P. G. (1797-1865),
Baron, dansk Generalkonsul i Paris.
352. 357. 363, 365.

Denhart, Joseph, østrigsk Ingeniør
,

148, 180, 190, 194, 197, 207.

Deurs, Emma Ophelia, f. Rainals (d.
1874), 113.

Dickens, Charles (1812-70), engelsk
Forfatter, 409.

Drewsen, Adolph (1803-85), Justitiarius,
223.

Drewsen, E. (1833-73), Student, senere
Assistent i Nationalbanken,
223.

Drewsen, Harald (1836-78), Arkitekt,
223.

Drewsen, Ingeborg, f. Collin (1806-
77), 194, 202, 215, 223, 284, 301,
312.

Duborgh, P. (1792-1853), fransk
Vicekonsul i Christiania, 47.

Dumas, A., d. y. (1824-95), fransk
Forfatter, 361.

Düben, Eleonora (f. 1830), 367.

Düben, Katarina Gustafva (f. 1827),
367.

Düben, Vilhelmina Ulrika (f. 1820),
367, 368, 370, 380, 382, 383.

Egense, Johanne Emilie, g. Liebe
(1831-81), Skuespillerinde, 96, 196.

Ehrensvärd, Amelie V. T. E. (1830-
1916), 367, 368, 383.

Ehrensvärd, G. C. A. A. (1787-
1860), svensk Greve, Oberst, 367,
368, 380, 383.

Ehrensvärd, Jacobina C. L. A. (1838
-95). 367. 368, 383.

Eisen, M. C. (d. 1855), Syngesufflør,
296.

Ewertsen, J. H. A. (1795-1861), Distriktslæge,
291.

s. 500 Faaborg, R. C. (1811-57), Skuespiller,
113.

Falsen, J. C. (1785-1848), Kommandør,
379.

Fenger, C. E. (1814-84), Overlæge,
194.

Ferdinand, Frederik F. (1792-1863),
Arveprins, 163, 214, 215, 255.

Ferslev, C. L. L. (1817-83), Skuespiller,
162, 202.

Fibiger, Mathilde (Clara Raphael),
(1830-72), Forfatterinde, 86.

Fichtner, K. A. (1805-73), tysk
Skuespiller, 100.

Foersom, C. (1794-1850), Skuespiller,
41, 47.

Fossum, Vilhelmine Leocadie Theresia,
f. Bergnehr (1826-1919), Operasangerinde,
221, 236, 248, 399.

Fox, Sir Charles, engelsk Entreprenør,
105,

Frederik VI (1768-1839), Konge,
46, 47, 83, 84, 388, 392.

Frederik VII (1808-63), Konge, 123,
144, 162, 163, 164, 171, 172, 213,
214, 255, 265, 296, 305, 307, 310,
367.

Frederik (1820-84), Prins af Hessen,
270.

Fredstrup, Petrine G. C. (1827-81),
Danserinde, 377.

Freuchen, Caroline E. T. (1823-94),
135. 332.

From, J. B., Grosserer, Agent, 160.

Frydendahl, P. J. (1766-1836), Skuespiller,
37.

Funck, W. E. F. (f.1824), Solodanser,
363, 366.

Gade, Emma (f. 1855), 304.

Gade, Emma S. C., f. Hartmann
(1831-55), 304, 309.

Gade, Felix (1855-1928), 304.

Gade, N. W. (1817-90), Komponist,
304, 309.

Garlieb, Elisa Sophia de, g. Gade
(1831-1906), Danserinde, 145.

Gjødesen, Petrine (f. 1840), 110.

Glaeser, F. J. (1798-1861), Komponist,
162, 247.

Goethe, J. W. v. (1749-1832), tysk
Digter, 54, 68, 107, 137, 152, 159,
161, 167, 169, 179, 181, 209, 288,
301.

Gottschalck, Grosserer, 178.

Gram, Grethe, Paaklæderske, 94.

Grundtvig, Ane Marie Elise, f. Carlsen
(1813-54), 170, 171, 190, 380.

Grundtvig, Elisabeth (Lise) C. M., f.
Bücher (1787-1851), 380.

Grundtvig, F. L. (1854-1903), Folklorist,
Præst, 171.

Grundtvig, N. F. S. (1783-1872),
Forfatter, 170, 171, 296, 380.

Guizot, F. P. G. (1787-1874), fransk
Statsmand, 410.

Gundersen, G. E. (1817-90), Skuespiller,
247.

Gutzkow, K. F. (1811-78), tysk
Forfatter, 102, 120.

Haderup, Polly M. K., g. Berling
(1825-95), 164.

Hagen, C. H. (1816-71), Skuespiller,
99, 100, 116, 159, 160.

Hall, Augusta Marie, f. Brøndsted
(1816-91), 111, 136, 278, 285,
290, 297, 390, 391.

Hall, C. C. (1812-88), Minister, 111,
136, 199, 207, 213, 214, 274, 278,
279, 300, 305, 312, 313, 320, 352,
390, 415.

Hansen, C. K. (1813-68), Pakhusforvalter,
160.

Hansen, Cathrine Marie, f. Pöhls
(1814-95), 160.

Hansen, J. Chr. (1812-80), Operasanger,
113, 122, 162, 163, 255,
285, 313.

Hansen, J. P., Handelsgartner, 235.

s. 501 Hansen, Maria N., f. Schou (f.
1789), 211.

Hansen, Peter (1773-1859), Præst,
198. 329, 339.

Hansson (Hanssen), C. R. (1807-72),
norsk Sorenskriver, 46, 47.

Harboe (Harbou), Annette Armine
(f. 1808), 224, 331, 379.

Harboe, Gerhard (1799-1829), 41, 50.

Hartmann, Emma Sophie Amalia,
f. Zinn (1807-51), 304.

Hartmann, J. P. E. (1805-1900),
Komponist, 304, 309.

Hartmann, Thora Camilla, f. Jacobsen
(1807-89), 304.

Hauch, Carsten (1790-1872), Forfatter,
235, 248, 253, 261, 270, 390.

Hauch, Frederikke (Rinna), Elisabeth,
f. Brun Juul (1811-96), 249,
378.

Hauch, Marie, g. Rørdam (1832-
1909) ), 378. 390.

Hauch, Mathilde, g. Koch (1831-
1910) , 312.

Hebbel Christiane, f. Enghaus (1817
-1910), tysk Skuespillerinde, 159,
181.

Hebbel, F. (1813-63), tysk Digter,
120, 140, 159.

Hegel, K. von (1813-1901), tysk
Professor i Historie, 364, 375.

Heiberg, Lelia (f. 1855), 24, 28, 403,
416.

Heiberg, P. A. (1758-1841), Forfatter,
20, 23, 47, 226.

Heidler, K. J. Edler von Heilborn
(1792-1866), østrigsk Læge, 153,
155, 174, 175, 187, 191, 210, 218,
231, 238, 290, 338.

Helms, Anna (Nanny) C. S., f. Bang
(1825-55), 385.

Hempel, W., Gartner, 112.

Hertz, H. (1797-1870), Digter, 31,
50, 100, 133, 171, 203, 214, 221,

222, 223, 227, 235, 238, 248, 252,
253, 274, 346. 347, 359, 364.

Hjort, P. (1793-1871), Forfatter,
312.

Hoffmann, Cecilia, Korelev, 164.

Holberg, L. (1684-1754), Digter, 295.

Hoick, J. C. C. (1789-185 7), Greve,
Overpostamtsdirektør, 254.

Holmblad, L. P. (1815-90), Fabrikant,
218.

Holst, Dorothea C., f. Steffens (1824-66), 301, 314.

Holst, Elisabeth Frederikke, f. Heger
(1811-91), Skuespillerinde, 248,
347,362.

Holst, F. (1791-1871), norsk Læge,
301, 313.

Holst, H. P. (1811-93), Forfatter,
162, 163, 216, 227, 255.

Holst, W. (1807-98), Skuespiller,
274, 362.

Holstein, E. F. von (1801-83), Overpostmester,
254, 272.

Holstein, F. C. von (1771-1853),
Teaterchef, 379.

Holstein, Ida Elmine, f. Wulff
(1808-76), 254, 272.

Hornemann, J. W. (1770-1841), Professor
i Botanik, 170, 312.

Hoskjær, F. H. (1790-18 67), Varemægler,
303.

Hostrup, Elisabeth, f. Hauch (1832-
1903), 331.

Hostrup, J. C. (1818-92), Digter,
122, 331.

Hultmann, F. W. (1820-94), Skuespiller,
274, 362.

Hvid, Christopher (1803-72), Skuespiller,
46, 48, 50, 51.

Hvidt, E. J. (1806-82), Assurancemægler,
379.

Hvidt, Elise Johanne Charlotte, f.
Schiffert (1812-80), 338.

Høckendorff, Marie Cæcilie Christiane,
g. Sommer (1829-91), 177

s. 502 Høedt, F. L. (1820-85), Skuespiller,
84, 86, 100, 106, 113, 144, 162,
235, 247, 279, 285, 294, 295, 300,
305, 309, 313, 317, 349, 415.

Ilmoni, I. (1797-1856), finsk Professor
i Medicin, 363.

Irgens, N. C. (1811-78), norsk Major,
229.

Iürgensen, Heiberg (1800-60), Stiftprovst,
377.

Iürgensen, Laurentze M. E., g. Saugmann
(1828-73), 377.

Iürgensen, Lise (1833-55), 377. 387.

Iürgensen, Thomasine E. J., f. Koch
(1809-86), 377.

Jacobsen, Johan Peter (1805-61),
Læge, 379.

Jensen, Johan Laurents (1800-56),
Blomstermaler, 355.

Jerichau-Baumann, Anna M. E.(1819-81),
Malerinde, 412, 414.

Johannsen, Jfr., Korsangerinde, 273.

Juel, Lauritze T. M. L., g. Frederiksen,
Skuespillerinde, 399.

Jørgensen, A. D. (1840-97), Rigsarkivar,
9, 13, 14, 15, 18, 22, 24,
25, 26, 27.

Jørgensen, Chr. L. (1812-69), norsk
Skuespiller, 99.

Kaas, N. (1868-1936), Godsejer, 29.

Kaas, Sarah, f. Heiberg (f. 1853),
7, 28, 29, 403, 416.

Kellermann, C. L. (1815-66), Violoncellist,
98, 138, 139, 152, 351,
357.

Kellermann, Caroline W., f. Fjeldsted
(1821-81), Solodanserinde, 352,
357.

Kellermann, Marie Magdalene, f.
Broager (1783-1857), 242, 251, 271.

Kellermann, Martha, f. Hofgaard
(d. 1863), 357.

Kellermann, O. C. (1779-1855),
Handskefabrikant, 139, 357.

Kellermann, O. P. (d. 1855), 98, 100,
227. 352 357.

Kellermann, P. J. W. (1776-1862),
Toldforvalter i Neumünster, 251,
271.

Kett, Johanna Magdalena (Lene), f.
Pätges, g. Matthiesen (1804-66),
45, 46, 65, 111, 196, 378.

Kett, Marie, se: Welding.

Keyper, F. J. A. (d. 1859), Kapelmusikus,
123.

Keyper, L. J. F. (1794-1854), Oberst
123.

Kierkegaard, S. A. (1813-55), Filosof.
179 346.

Kirstein, C. L. (1793-1862), Generaldecisor,
111, 223.

Knudsen, N. P. (1819-54), Skuespiller,
261.

Knudsen, W., Instrumentmager, 284.

Koch, Christian D. T. (1811-94),
Landmand, 185.

Koch, H. C. E. (1819-95), Præst,
185.

Koch, H. H. (1805-61), Violinist,
349.

Koch, Jørgen Hansen (f. 1829),
Overlærer, 184.

Koch, P. F. (1832-1907), Jurist,
378.

Kotzebue, A. F. F. von (1761-1816),
tysk Dramatiker, 102.

Kragh, Chr. (1802-84), Skuespiller,
274, 285.

Krieger, A. F. (1817-93), Jurist, Politiker,
7, 8, 9, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 404,
405, 407.

Krøyer, H. (1799-1870), Professor i
Zoologi, 296.

Krøyer, H. E. (1798-1879), Komponist,
296.

Krøyer, I. F. G., Grosserer, 296.

Kühl, Skuespiller, 202.

s. 503 Köstler (Koestler), Lorenz, bøhmisk
Læge, 134, 218, 231, 238, 244,
254, 258, 259, 264, 265, 266, 368,
373. 392.

Lange, H. V. (1815-73). Teaterdirektør,
101, 279, 296, 366, 367,
378. 390.

Larcher, Frederikke Louise Amalie,
g. Jacobson (1834-1922), Skuespillerinde,
247, 253, 317.

Larcher, Frederikke Nicoline, f.
Lange (1812-92), Skuespillerinde,
95, 106.

Larcher, P. J. (1801-47), Solodanser,
178.

Laroche, C. (1794-1885), tysk Skuespiller,
148, 181, 214.

Larsen, A. C. (1840-1914), Forfatter,
17, 18.

Laube, H. (1806-84), tysk Dramatiker,
Teaterdirektør, 100, 120.

Lehmann, Caroline (1828-79), Sangerinde,
317, 326, 356.

Lenau, N. F. Niembsch v. Strehlenau,
kaldet Lenau (1802-50), tysk
Digter, 301, 341.

Levetzau, J. G. (1782-1859), Overhofmester,
162, 227.

Liebe, J. T. J. (1823-93), Skuespiller,
202.

Lind, B. C. W. (1807-91), Kontorchef,
223.

Lind, Jenny, g. Goldschmidt (1820-87),
svensk Sangerinde, 362.

Lind, Louise, f. Collin (1813-98),
215, 223.

Lindgreen, F. L. V. (1770-1842),
Skuespiller, 115.

Linnemann, C. F., Tyende, 379, 387.

Linnemann, Madam, 379, 387.

Liunge, Dorothea, 47.

Lorck, C. (1829-82), norsk Genremaler,
111.

Lorenzen, Louise Frederikke (d.
1858), Enke, 161, 173.

Lund, Jacob, Skuespiller, 123, 140.

Lund, Josephine A. (1833-1919),
Skuespillerinde, 307.

Lund, Troels (1802-67), Teatermaler,
363.

Løvenskiold, H. S. (1815-70), Baron,
Komponist, 221.

Löwenthal, Max (1799-1872), østrigsk
Generalpostdirektør, 301,
310, 317, 321, 332 338. 341. 352.
354. 358.

Löwenthal, Sophie, f. Kleyle (1810-89),
341, 354.

Løvmand, Christine Marie (1803-92),
Blomstermalerinde, 167, 185,
208, 349, 353.

Madsen, A., kgl. Kok, 112.

Madvig, J. N. (1804-86), klassisk
Filolog, Politiker, 82, 94, 95, 101,
136, 205, 251.

Mantzius, K. A. L. (1819-79), Skuespiller,
113, 122, 140, 203, 325,
342, 380, 381, 399.

Marie Sophie Frederikke (1767-1852),
Dronning, 46, 51.

Marstrand, V. N. (1810-73), Figurmaler,
25, 403, 414, 415.

Martensen, H. L. (1808-84), Biskop,
107, 111, 117, 137, 147,
159, 160, 167, 175, 176, 181, 184,
193, 194, 195, 207, 235, 263, 295,
296, 301, 303, 306, 307, 310, 317,
321, 332, 341, 354.

Martensen Josepha (1854-1924), 263,
269.

Martensen, Virginie Henriette Constance,
f. Bidoulac (1817-1904),
107, 160, 184, 193, 194, 235, 263,
269, 273, 276, 295, 296.

Martin, fransk Balletmester, 134.

Martin, fransk Danserinde, 134.

Matthiesen, Anna Marie Magdalena
(Lene) (1835-60), 276, 378.

Matthiesen, Johanna Magdalena, se:
Kett.

Fra det Heibergske Hjem

30

s. 504 Mellin, G. H., svensk Præst, 162.

Messerschmidt, C. W., Læderfabrikant,
172.

Metternich, C. W. N. (1773-1859),
østrigsk Statsmand, 180, 181, 322.

Meyer, Anna G., g. Lorck (1839-95),
111, 160, 224, 237.

Meyerbeer, J. L. (G.) (1791-1864),
tysk Komponist, 248, 396.

Moliere, Jean Baptiste Poquelin
(1622-73), fransk Komediedigter,
196, 274.

Moltke, A. W. (1785-1864), Lensgreve,
Minister, 307, 357.

Moltke, E. C. L. (1790-1864), Greve,
Gesandt, 362.

Moltke, Hansine H. C. C., f. von
Koss (1819-70), 379.

Moltke, Magnus (1800-66), Greve,
fhv. Postmester, 379.

Monies, D. (1812-94), Maler, 413.

Monrad, D. G. (1811-87), Biskop,
Politiker, 403.

Mossin, B. (d. 1866), Major, 344, 347.

Munch, P. (f. 1870), Historiker, Minister,
7, 15, 28.

Mynster, J. P. (1775-1854), Biskop,
143, 170, 176, 299.

Møhl, N. C. (1798-1830), Læge, 42,
51, 52.

Møller, Christine (f. 1830), 184.

Møller, Johannes (f. 1832), Præst,
184, 188.

Møller, Marie Magdalene (Lene), g.
Samwer (f. 1826), 104, 118, 136,
184, 188, 268, 271, 286, 361.

Møller, Poul Martin (1794-1839),
Forfatter, 37, 268, 399.

Møller, Sophie C., f. Kellermann
(1803-1890), 104, 184, 188, 271,
286.

Mørk, Anne Kristine (d. 1865),
Enke, 161.

Nathanson, M. L. (1780-1868), Redaktør,
331.

Nehm, L. C. V. (1830-99), Danser,
362.

Neiiendam, R. (f. 1880), Teaterhistoriker,
9, 16, 18, 26, 30, 36, 85.

Nielsen, Anna, f. Brenøe, g. m. 1)
Wexschall, 2) Nielsen (1803-56),
Skuespillerinde, 41, 42, 47, 49, 85,
144, 202, 221, 240, 256, 261.

Nielsen, Augusta V., f. Schack (f.
1812), 362.

Nielsen, C. T. (1829-1902), Løjtnant,
senere Oberst, 377.

Nielsen, Karen Marie (f. 1823), Tyende,
93, 99, 113, 114, 127, 144,
145, 156, 164, 169, 177, 193, 196,
201, 211, 215, 224, 227, 236, 240,
243, 245, 247, 262, 271, 284, 294,
301, 313, 329, 330, 333, 376.

Nielsen, Nicolai Peter (1795-1860),
Skuespiller, 41, 42, 49, 84, 85, 87,
106, 107, 113, 118, 122, 123, 130,
133, 144, 162, 171, 179, 202, 215,
219, 221, 227, 240, 247, 249, 255,
256, 261, 274, 279, 281, 294, 317,
351, 406, 415.

Nolcken, Sofia H. M. D., f. Ehrensvärd
(1811-57), 367.

Norup, P., Gartner, 187.

Oehlenschläger, A. (1779-1850), Digter,
286.

Oskar I (1799-1859), Konge af Sverige,
265.

Ottosen, Vilhelminc Caroline (f.
1826), Tyende, 89, 99, 127, 144,
145, 165, 167, 185, 193, 210, 215,
216, 224, 225, 227, 236, 243, 245,
247, 262, 271, 286, 313, 329, 330,
341. 354. 376, 391. 398.

Overskou, T. (1798-1873), Forfatter,
164, 196, 205, 223, 374, 347,
362, 374, 378.

Paludan, Karen Elisabeth, g. Koch
(f. 1821), 185.

Paludan-Müller, F. (1809-76), Forfatter,
175, 414.

s. 505 Pauli, A. W. (1781-1858), Generalkonsul,
379.

Paulli, J. H. V. (1809-65), Hofpræst,
95, 194.

Pedersen, Ane, Tyende, 161.

Pepita de Olivà (1830-68), spansk
Danserinde, 368, 383, 384, 391.

Petersen, Bertel, Tyende, 313, 318,
326, 353. 359. 376.

Petersen, Bolette Sophie Bruun, f.
Iürgensen (1795-1881), 110, 143,
377. 390.

Petersen, Caroline Laurentze, g. 1)
Andersen (f. 1820), Portnerkone,
94, 136, 215, 331, 379.

Petersen, Fr. Chr. (1786-1859), Professor,
Regensprovst, 143, 377.

Petersen, Henriette (Henny) (f. 1831),
173, 377.

Petersen, Lauritz V. (1817-79), Student,
senere tit. Professor, 264.

Petersen, Marie, g. Winge (f. 1827),
173, 377.

Petersen, Søren (f. 1818), Portner,
136, 313. 331. 379.

Phister, J. L. (1807-96), Skuespiller,
62, 123, 149, 150, 152, 155,
166, 168, 175, 176, 177, 183, 185,
194, 196, 206, 225, 235, 239, 274,
305, 348, 349, 362.

Phister, Louise Amalie Petrine, f.
Petersen (1816-1914), Skuespillerinde,
168.

Pleisch, Konditor, 284.

Ploug, Annette, g. Rode (1855-1927),
296.

Ploug, C. (1813-94), Forfatter, 173,
325.

Plössl, S. (1794-1868), østrigsk Optiker,
117, 118, 133, 152, 169, 202,
285.

Price, Hanne Amalia Nicoline, g.
Hagen (1831-92), Skuespillerinde,
110, 221, 249, 261, 294, 309.

Price, Juliette E. C. (1831-1906),

Solodanserinde, 95, 106, 110, 144,
162, 285.

Prinsen af Danmark, se: Christian
IX.

Prior, H. P. (1860-1936), Direktør,
30.

Prior, Inger, f. Kaas (f. 1894), 7.

Pätges, Christian Heinrich (1777-1834),
Traktør, 7, 63, 65, 89.

Pätges, Clara Marie (1841-1920),
243, 376.

Pätges, Henriette, f. Hartwig (1780-1861),
7, 12, 45, 63, 65, 89, 95,
99, 104, 111, 117, 119, 123, 124,
135, 145, 173, 185, 196, 211, 220,
236, 243, 244, 287, 289, 296, 305,
314, 353, 389, 398.

Pätges, Juliane (Jane) Marie, f.
Rysslænder (1813-92), 89, 95,
104, 124, 135, 145, 172, 185, 186,
196, 243, 263, 284, 292, 302, 376,
387.

Raasløff, Agnete C. Th., f. Toft
(1814-91), 92, 228.

Rachel, Elisabeth Rachel Félix (1821-58),
fransk Skuespillerinde, 331.

Raphael, Clara, se: Fibiger.

Reitzel, C. A. (1789-1853), Boghandler,
102, 120.

Reitzel, C. V. (1833-1911), Boghandler,
102, 120.

Retzsch, F. A. M. (1779-1857),
tysk Maler, 167.

Ristori, Adelaide (1822-1906), italiensk
Skuespillerinde, 331.

Roede, H. C., Toldkontrollør, 185,
186.

Rosenhoff, C. (1804-69), Forfatter,
121, 136, 140, 171, 183.

Rosenhoff, Ida Caroline Sophia
(1833-93), 122, 182.

Rosenhoff, Pauline, f. Jacobsen
(1809-79), 121.

Rosenkilde, Anna Kirstine, f. Paaske
(1825-85), Skuespillerinde, 270.

30*

s. 506 Rosenkilde, A. M. (1816-82), Skuespiller,
313.

Rosenkilde, C. N. (1786-1861), Skuespiller,
37, 203, 274, 285, 331.

Rostock, Julie, g. Carpentier (d.
1902), Danserinde, 110.

Rothe, P. C. (1811-1902), Præst,
194.

Rottbøll, C. M. (1791-1884), Højesteretsassessor,
94, 111, 112, 135,
143, 160, 162, 163, 169, 194, 195,
223, 224, 225, 235, 271, 296, 303,
305, 312, 313.

Rubin, M. (1854-1923), Nationaløkonom,
13.

Runeberg, J. L. (1804-77), finsk
Digter, 370, 371, 380, 381, 382.

Ryge, Charlotte B., f. Anthon (1794-1860),
249.

Ryge, Francisca L. J. U. (1827-54),
Skuespillerinde, 202, 249, 261.

Ryge, J. C. V. Q. (1913-91), Distriktslæge,
202.

Sachse, tysk Teateragent, 270.

Sahlertz, L. F. (1812-86), Skuespiller,
95, 106, 113, 123.

Sahlgreen, Louise R., f. Marcher
(1818-91), 96.

Salomon, S. B. (d. 1886), Bogtrykker,
173.

Salomonsen, M. M., Silke- og Klædehandler,
152.

Samson, J.-I. (1793-1871), fransk
Skuespiller, 203.

Samwer, K. (1819-82), tysk Politiker,
Professor, 320, 332.

Sass, M. W. (1792-1866), Grosserer,
312.

Scavenius, P. B. (1795-1868), Godsejer,
224.

Schaffalitzky de Muckadell, Elisabeth
C., f. Skeel (1804-64), 199,
200, 209, 229.

Schaffalitzky de Muckadell, L. D.
(1804-64), Baron, 199, 209, 229.

Scheele, L. N. von (1796-1874), Minister,
295.

Schielderup: se Skielderup.

Schiemann, Louise Augusta, f. Petersen
(1825-1902), Skuespillerinde,
150, 247, 274, 348.

Schiern, E. T. I. (1814-76), Statsgælddirektør,
296.

Schiern, Ulrikke A., f. Knuth (d.
1887), 353.

Schmidt, se: Smith.

Schneider, J. L. (1809-70), Skuespiller,
274, 285.

Scholtz, Wenzel (1787-1857), østrigsk
Skuespiller, 115,

Schram, P. L. N. (1819-95), Operasanger,
274.

Schwartz, Athalia (1821-71), Forfatterinde,
122, 160, 351.

Scribe, E. (1791-1861), fransk Skuespilforfatter,
361, 362.

Shakespeare, W. (1564-1616), engelsk
Digter, 97, 124, 155, 159,
164, 181, 196, 236, 283, 286, 288,
387.

Sick, J. F. (1815-84), Gesandt, 218.

Simonsen, se: Cederfeld.

Simony, C. F. (1806-72), Minister,
312.

Skielderup (Schielderup), J. W. (1804-63),
norsk Jurist, 47, 136.

Skoda, J. (1805-81), tysk Læge, 118,
119, 134, 150, 151, 155, 187.

Skrike, J. S. (1786-1859), Geheimelegationsraad,
312.

Smith, Georg, Korsanger, 123.

Sommer, Christiane Caroline, f.
Fiedler (1793-1858), 177, 268, 269,
276.

Sommer, O. Schack (1822-1906), Vicekonsul,
177, 276.

Sontag, Henriette G. W. (1803-54),
tysk Sangerinde, 171.

s. 507 Spohr, L. (1784-1859), tysk Komponist,
399.

Sponneck, A. S., f. Lowzow (1818-83),
Rigsgrevinde, 107.

Sponneck, W. C. E. (1815-88), Rigsgreve,
Generaltolddirektør, 107.

Sporon, P. E. (1795-1854), Højesteretsadvokat,
223.

Stage, J. A. G. (1791-1845), Skuespiller,
62.

Stampe, Jonna, f. Drewsen (1827-78),
202, 215.

Steenberg, Hanne, Husbestyrerinde,
312.

Steiner, Johan, Tyroler, 311, 323.

Suhr, Caroline, f. Falch (1790-1856),
111, 160, 224, 231, 235, 244, 266,
306, 314, 332, 394, 400.

Suhr, Ida Marie, f. Bech (1825-92),
160, 304.

Suhr, J. T. (1792-1858), Grosserer,
94, 95, 99, 101, 105, 108, 109,
111, 112, 117, 119, 128, 135, 136,
143, 160, 162, 167, 169, 176, 194,
195, 196, 199, 205, 211, 212, 213,
218, 223, 224, 235, 237, 240, 243,
244, 254, 269, 276, 295, 296, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 311, 312,
316, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
326, 332, 333, 334, 336, 338, 339,
345. 346, 352, 353, 354, 355, 357,
358, 366, 377, 381, 385, 388, 392,
393, 394, 395, 396, 400, 403.

Suhr, Ole B. (1813-75), Grosserer,
160, 304.

Sødring, Julie, f. Rosenkilde (1823-94),
Skuespillerinde, 173, 203, 347.

Sødring, Rose Cecilie, g. Dorph-Petersen
(1850-1927), 173.

Sølyst, se: Suhr, J. T.

Tang, A. E. M. (1803-65), Godsejer,
258.

Tang, Marie Elise, f. Fenger (1807-85),
258.

Tegner, I. W. (1815-93), Litograf,
172.

Thomsen, Tjener, 105, 145.

Thorning, J. C., Juveler, 95, 124.

Thortsen, A. von (1812-54), Kaptajn,
96, 123.

Thorup, Chr., Garderobeforvalter, 95.

Thorvaldsen, Bertel (1768-1844),
Billedhugger, 141, 212, 410, 413.

Topelius, Z. (1818-98), finsk Digter,
366.

Trap, J. P. (1810-85), Kabinetssekretær,
304.

Trap, Mal vine, f. Hoskjær (1826-1906),
304.

Treschow, Andrea B., f. Rothe
(1814-85), 367.

Treschow, F. W. (1786-1869), Højesteretsadvokat,
111, 136, 312.

Tryde, E. C. (1781-1860), Stiftprovst,
95, 164, 181, 194, 363,374.

Tscherning, A. F. (1795-1874), Politiker,
106, 195, 203, 208, 235.

Tscherning, Eleonore Christine, f.
Lützow (1817-90), 195, 235.

Ulfelt, Leonora Christina (1621-98),
10.

Ussing W. J. A. (1818-87), Jurist,
312.

Walløe, 380.

Walsøe, O. K. (d. 1873), Bud ved
Det kgl. Teater, 247, 295.

Walther, F., Overkontrollør, 304,
334, 342.

Pepa, Vargas, spansk Danserinde,
113.

Wedén, A. P. (d. 1888), Maskinmester,
133.

Weis, C. (1809-72), Departementschef,
291, 302, 309, 349.

Welding, Marie, f. Kett (1821-1906),
45. 327, 337, 345, 353, 366, 387,
398.

Welding, Th. (1822-90), Bagermester,
senere Varemægler, 327, 345.

s. 508 Wennerberg, G. (1817-1901), svensk
Digter, 162.

Verdelin, Engelline (d. 1904), 94,
145, 207.

Werning, Marie Cathrine, g. Kohl,
Figurantinde, 145.

Westenholz, Anna, f. Heiberg (1857-1907),
24, 28, 403, 416.

Westenholz, R. (1865-1913), Forretningsmand,
28.

Wexschall, Madam Anna, se: Nielsen.

Wexschall, F. T. (1798-1845), Violinist,
41, 42, 44, 47, 49.

Wiehe, Antoinette Louise, f. Rosing
(1791-1874), 235.

Wiehe, A. W. (1826-84), Skuespiller,
99, 100, 116, 159, 160, 308,
316, 324, 342, 346.

Wiehe, Emilie, f. Thorsen (1821-91),
86, 202, 313.

Wiehe, Ida F., f. Adami (1824-1911),
342.

Wiehe, Johanne (1813-91), 136, 235.

Wiehe, Louise (1821-1901), 105, 136,
235.

Wiehe, M. R. (1820-64), Skuespiller,
85, 86, 87, 88, 144, 162, 202,
279, 280, 281, 285, 294, 295, 300,
305, 307, 308, 309, 313, 316, 317,
343, 351, 367, 406.

Wimmer, Therese, g. Lund, 123.

Vincent, Restauratør, 398.

Winsløw, L. F. (1822-91), Skuespiller,
274.

Winther, Chr. (1796-1879), Digter,
44, 46.

Wulff, Henriette, f. Weinholdt (1784-1836),
45, 68.

Wulff, P. F. (1774-1842), Kommandør,
45, 68.

Würzburg, Zerline W. (1834-92),
østrigsk Skuespillerinde, 159, 181.

Ørsted, A. S. (1778-1860), Retslærd,
Minister, 256, 278, 303.