Danmarks Breve

Breve fra en Reise i Vinteren 1886

Brevudgiver:
Adolph Valdemar Tesdorpf, 1859-1929
Udgivelsessted:
**

Tekst før brevene

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-01-25)
Coblenz d. 25/1 86 . Min egen elskede Papa ! Du vil se af Adressen, at jeg lykkelig er ankommen til Coblenz. Jeg sidder for Øieblikket og skriver disse Linier hos gamle Tante Fanny. Overfarten fra Korsør til Kiel gik meget heldig. Skibet slingrede ikke ganske

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-01-30)
Hôtel d’Orient, Rome , d. 30/1 86 . Min elskede Papa ! I dette Øieblik modtog jeg Hannes og Zarthmanns Breve; de glædede mig meget, da jeg deraf saa, at Alt var vel derhjemme i det kjære gamle Danmark. Mit Brev fra Coblenz haaber jeg I have modtaget. Jeg spiste til Af

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1885-02-02)
Hotel d’Orient, Rome , d. 2/2 86 . Min elskede Papa ! Mit sidste Brev, som jeg afsendte i Søndags Morges, haaber jeg Du rigtig har modtaget. Siden den Dag har jeg set en hel Del mere. Rom er en ganske mærkværdig By; overalt, hvor man kommer frem, støder man paa Levnin

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-07)
Hotel d’Orient, Rome , d. 7/2 86 . Min elskede Fader ! Lidt efter at jeg havde afsendt mit sidste Brev til Ourupgaard modtog jeg dit kjære Brev, som heldigvis kun indeholdt gode Efterretninger. Jeg kan saa godt forstaa, det kniber i disse Aar, da Fabriken er bygget, a

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-10)
Hotel d’Orient, Rome , d. 10/2 86 . Min elskede Papa ! Jeg takker meget for Dit og Frøken Jürs’s Breve, som glædede mig meget. Du behøver ikke at være bange for, at jeg ei skal komme til Florents. Vi gaa nemlig fra Grækenland after tilbage til Italien. Jeg tager da no

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-15)
Capri, Hotel Pagano , d. 15/2 86 . Min elskede Fader ! Jeg haaber Du har modtaget mit Brevkort fra Neapel, som kun blev afsendt for at meddele, at Alt stod vel til. I Torsdags Morges forlode vi Rom, efter at jeg havde været der i 14 Dage og tilbragt en yderst behageli

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-19)
Hotel de la Riviera, Naples , d. 19/2 86 . Min elskede Papa ! Da vi idag kom fra Pompeji, modtog jeg dit og Hannes Brev, for hvilket jeg beder Dig modtage min bedste Tak. Det glæder mig, at Alt staar vel til derhjemme; ubegribeligt er det, at I have 3 à 4 ° Frost, og

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-25)
Le Caire, Egypte , le 25/2 1886 . Min elskede Fader ! Du vil allerede ved at se dette Billede vide, at din Søn ikke befinder sig i Europa mere, men for en Tid har taget Ophold i en anden Verdensdel. Jeg antager for Øieblikket at være ca. 1000 danske Mil fra Danmark; e

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-02-27)
Le Caire, Egypte , le 27/2 1886 . Min elskede Fader ! Siden jeg afsendte mit sidste Brev, har jeg oplevet og set Meget i denne interessante By; men for ikke at springe Noget over, vil jeg atter gaa tilbage til Alexandria og fortælle om Jernbanetouren til Kairo. Kl. 10

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-03-08)
Hermupolis , d. 8/3 86 . Min elskede Papa ! For Øieblikket befinder jeg mig paa Reise til Constantinopel. Vi ligge siden igaar Middags stille ved Øen Syra for at lade; jeg formoder vi komme herfra henad Middag og arrivere til Constantinopel Onsdag Morgen tidlig. Det e

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-03-15)
Athen , d. 15/3 86 . Min elskede Papa ! Mit sidste Brev, som blev afsendt fra Constantinopel, haaber jeg Du har modtaget. Vi bleve som sagt kun 3 Dage i Constantinopel og i den Tid fik vi omtrent Alt at se, hvad der fandtes i Byen. Udflugterne, som man med stor Fornø

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-03-29)
Hotel Volta, Como , d. 29/3 86 . Min elskede Papa ! For to Timer siden kom jeg til Como, hvor jeg modtog et af Hannes Breve, som var sendt til Athen; hendes Brev til Florentz og dit til Venedig har jeg ligeledes modtaget, hvorfor I bedes modtage min bedste Tak.

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-04-12)
Hôtel Continental, Berlin NW. , d. 12/486 . Min elskede Fader ! Saavel hos Hr. Bennecke som igaar, da jeg kom til Berlin, har jeg modtaget Breve fra Dig. Et havde Du sendt til Fritsche, hvilket han sendte efter mig til Berlin. Hav hjertelig Tak, kjære Papa, for disse

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-04-17)
Kjøbenhavn , d. 17/4 86 . Min elskede Papa ! Du vil ved at læse Kjøbenhavn blive meget forbauset over, at jeg allerede er kommen til Danmark, men Sagen er den, at Hr. Wrede desværre ikke var hjemme. Jeg skrev til ham fra Berlin, om jeg maatte komme sidste Onsdag, men

BREV TIL: Tesdorpf, Edward; FRA: Tesdorpf, Adolph Valdemar; (1886-04-19)
Kjøbenhavn (Poststempel) , d. 19/4 86 . Kjære Fader ! Modtog dit Telegram i Middags og har jeg strax truffet de fornødne Anstalter til Reisen. Jeg formodede forresten forud, at Du ønskede jeg tog derop, hvilket er saa naturligt. Jeg ser idag i »Nutiden«, at Buus kort før sin Dø