Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-03)

Af Dagbogen.

Mandag den 3. August, Nat.

Stor Forstyrrelse. Farer op ved en forfærdelig Alarm. Det snurrer og tuder. Hele Gaarden ligger i Luer. Jeg faar knap nok Tøj paa, nervøs som jeg længe har været af al den forfærdelige Uro. Da jeg kommer ud, ser jeg to Automobiler holde inde paa Gaardspladsen. To Gensdarmer staar Vagt. Den forreste Bil fyldt med Privatfolk.

Gensdarmen staar og gestikulerer, meget ophidset. En anden Gensdarm gaar rundt om Huset med en skarp Lygte. —

Hvad er der dog? — Russiske Spioner? Vi er saa bange for russiske Spioner. Er det nu den Slags Flygtninge, der er forfulgt af Politi og sat fast her i denne Sæk?

Jeg tør ikke gaa ned til dem, men stiller mig bagved Hækken. — En tredje Gensdarm kommer ud af Døren med Far! »Bitte, Andresen, hier einsteigen!« — Døren falder i, og begge Biler suser bort.

Mor helt ude af sig selv. Ingen véd, hvor han er ført hen.