Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-09)

Af Dagbogen.

9. 8. 1914.

Saa nu er jeg midt i det. Fredag og Lørdag -— det er omtrent et helt Aar. Nu er jeg i Tøjet. I Gaar Aftes var vi til Parole paa Eksercerpladsen. Der blev sagt, at vi skulde øve fire Uger og saa til Frankrig. Det maa blive omkring ved min Fødselsdag, at vi holder Udrykning. Ak, ja! Der kan jo være meget forandret i Verden til den Tid, og det vil jeg haabe. — Den første Nat logerede jeg hos en god Tysker, Fotograf Hintz, Toosbygade 15; han sendte os i Ilden med alle gode Ønsker.

Om Natten rykkede Garnisonen krigsstærk ud af Kasernen. Den skulde til Metz, og er vel nu allerede i Ilden. Der var en uhyre Mængde danske Nordslesvigere med, vel en 75 % . . .

. . . Kl. 3 om Natten rykkede 1. Bataillon ud. Hvor man sang og skraalte: »Die Wacht am Rhein«. —

s. 11 Mon ikke mangt et Hjærte har slaaet ængsteligt ved Tanken om, at det nok var sidste Gang, de kom her langs. . . . I Nat har vi ligget uden Lagen og Dynebetræk — det gaar, som det bedst kan. Der er ikke en eneste Dansker her, kun to, som forstaar Dansk, saa det er en meget trist Tilværelse. Jørg. Eriksen træffer jeg af og til. Han er bleven erklæret »felttjenstuduelig« af Lægen og skal nu endelig undersøges paa Lazarettet. — ... Der gaar Rygter her, at Lüttich er taget med Storm. Næsten det hele Regiment af slesvigske Husarer skal være mejet ned. Men man hører jo ikke ret meget om Tabene.