Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-13)

Af Dagbogen.

Den 13. 8. 1914.

Eksercerpladsen, 20 Minutters Pause. Broget Liv i straalende Solskin. Rundt om i Græsset ligger smaa Grupper. Hist og her staar Geværpyramider. Ovre paa den anden Side spiller de Nævebold. Oberleutnant S. rider omkring paa sin Hest. Aa, Himlen er saa klar og blaa, som var der Fred i hele Verden, og saa véd man dog, hvor de larmer og arbejder ude i den store Verden; og man er selv med i det og forstaar det ikke. Man er selv med til at skrive et Stykke Verdenshistorie — et Stykke Kulturhistorie fra anno 1914. Her ligger man bag Kulisserne og arbejder for en Gang at rykke ud og fylde de Huller, der er slaaet. Om halvtres Aar vil Folk undrende spørge: »Var Du med i 1914?« og de vil lytte til Beretninger og Fortællinger om den Tid. Hvis blot man lever den Tid. Ja, hvis man blot oplever en Jul endnu. Jeg kan ikke tænke mig at skulle blive derude paa en eller anden Valplads, og aldrig komme hjem for at se mine kære — Herre Gud dog, lad det ikke ske!