Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-16)

Af Dagbogen.

Søndag, 16. 8. 1914.

I Dag har vi aflagt Faneed. -— Det er det fineste Vejr, man kan tænke sig. Solen skinner fra en skyfri Himmel. Kl. 7 1/2 rykkede vi ud paa Kasernepladsen, første Kompagni ved den ene Side og andet Kompagni lige overfor. Klokken otte kom Generalen og Stabsofficererne og inspicerede det hele; vi fik udleveret Soldatersalmebøger. Kl. 8 1/2 kom Fanevagten i Opmarsch. Jeg stod med Solen lige i Hovedet og var segnefærdig af Træthed. Saa kom Præsten og holdt en politisk Tale, hvori han gik ud fra Ordet: Vær tro indtil Døden! og opfordrede os til at kæmpe for Fædreland og Ære. Saa rykkede de frem med Fanen, som blev sænket; fire Mand fra hvert Komp. skulde lægge Haanden paa Fanen. En Overløjtnant sprang op paa et Bord for at diktere Faneeden. Først maatte alle Preussere, saa Sachserne, Bayrerne, de frie Hansestæder og andre Stater. Katolikerne var for sig selv. Det hele klappede som til en Appel. Kl. 9 1/2 var Ceremonien forbi og hver gik til sit.