Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-17)

Af Dagbogen

17. 8. 1914.

Soldaterlivet er i Grunden lystigt, naar man forstaar at tage det ret; og vi har det jo ikke mere strængt end at man magelig kan det. Men det er jo med en mærkelig Bagtanke, og den kan man aldrig komme bort fra. — Esbjerg skal være besat med tyske Tropper siden Krigens Begyndelse. Af Forstærkningsbataljonen rykkede et Kompagni ud i Gaar og ingen vidste hvor de rykkede hen. Og i Dag er der spurgt, hvem der vilde mælde sig frivillig til at gaa til Danmark, og der var mange der meldte sig.

Jeg var i Aftes paa Flensborg Avis’s Kontor, for at høre lidt nyt; der var ikke et Menneske, alle var de sat fast, og det hele lukket.