Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-19)

Af Dagbogen

19. 8. 1914.

Nede i Gaarden gaar der en Soldat og halter. Han var med ved Liége og fik Skudsaar i det ene Ben. — Jeg kan slet ikke tro, at Danskerne er med i Krigen nu og at England har erklæret Danmark Krig. Det er frygteligt, at man ingenting kan faa at vide. I Gaar Aftes var jeg langs med en s. 16 Kammerat ned ad Byen for at høre nyt. Nede paa Sommers Hotel traf jeg nogle nys indkaldte ude fra Skærbæk-Egnen. De sa’, at der var næsten ingen Tropper derude. Det var kun Sylt, der var besat. Artilleristerne kunde ikke forstaa, at de drog derover uden Kanoner. Det første, de kom der, fik de udleveret Spader, og saa gravede de svært Skyts op af Klitterne. Der havde det ligget længe, uden at nogen havde vidst det.