Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-08-26)

Flensborg, 26. 8. 14.

Her er stor Uro i Dag. Vi har ingenting bestilt den hele Dag. Alle Ersatzreservister og Frivillige er bleven skilt ad, vi er bleven indlemmede i Ersatzbataljonen, mellem de indøvede Folk. I Aften har hele Kompagniet staaet og sunget Fædrelandssange efter Kommando. Det er os forbudt at forlade Kasernen, saa jeg kommer vist ikke hjem paa Søndag. Jeg tror ikke, jeg bliver her ret længe mere. Vi har maattet tilbagelevere det meste af hvad vi har faaet udleveret, vistnok for at modtage feltstærke Ting. Men endnu ved man jo intet; kun, synes mig, det er den rene Forvirring, og jeg kan ikke rigtig finde mig tilrette. I Middags stod vi i Rad og Række paa Eksercerpladsen, mens det tordnede lige over Hovederne paa os og regnede saa det øste ned, og vi har jo ikke mere Tøj end det samme. Nu har vi skudt med skarpt. Jeg skød første Gang 7—10—10—, det var det mindst tilladelige; men jeg har jo aldrig havt et skarpladt Gevær i Haanden før. Det er et dejligt Gevær, vi har; det er Model 98, som aldrig endnu har været i Brug; det skyder fire Kilom. og støder saa godt som slet ikke. Jeg maa sigte temmelig godt; vor Skydefeltwebel saa hver Gang, at jeg havde holdt nøjagtigt paa Centrum. — Der bliver sagt, at vi enten skal til Kiel eller Rendsborg herfra; men der er ingen, der ved noget. Kun er alle de gamle Karle i Ersatzbataljonen bleven iklædt Krigsuniform; maaske vi skal det med det første.

Det var rart at faa Besøg herude. Jeg kommer jo nok ikke hjem paa Søndag . . .