Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-09-13)

Af Dagbogen.

Søndag, 13. 9. 1914.

Har lige været til Feltgudstjeneste. Det eneste, jeg hørte af det hele, var Mottoet; men det var jo ogsaa det vigtigste — det lød: Gud er med os, hvem er mod os? — Det kniber vist voldsomt for vore Hære. Den østrigske bliver vist taget tilfange i Galicien. Den tyske er drevet tilbage paa venstre Fløj. Der kæmpes fra Paris op til Verdun

— en Strækning af 200 km. I Gaar var der slet ingen Telegrammer, ingen Flag vajer. I Gaar kom der heller ingen danske Aviser. Er der sket noget alvorligt, eller hvad betyder det? I Gaar blev 300 Mand af Forstærkningsbataljonen gjort mobil. De skal holde sig rede fra i Dag af. Saa kommer jeg vist over i Bataljonen i Morgen. Det kniber voldsomt med Tøjet. Vi har maattet aflevere alt, undtagen hvad vi staar og gaar i. Reg. 213, som skulde have været mobil for en Uge siden, har endnu ikke faaet andet end en graa Kasket.