Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-09-14)

14. 9. 1914.

Til Lykke med den glædelige Nyhed, at Far er kommet hjem. Jeg hørte det i Gaar.

I Grunden havde jeg ventet at komme hjem i. Gaar; men da der ikke var et Koppel at opdrive, maatte jeg blive her. Det er rent galt med vor Indklædning . . . Gevær har vi nu ikke haft i en hel *Uge. Jeg har slet ikke haft Oppakning endnu og gaar og driver den frygteligt af. Men længe varer det nok ikke. Nu er næsten hele Ersatzbataljonen borte. De Frivillige, som jeg er uddannet sammen med, rejser i Morgen til Frankrig. Der er stor Uro; men mindre end fjorten Dage s. 19 vil de ikke lade mig øve med fuld Oppakning, saa den Tid har jeg da endnu. I Gaar var jeg hos A. Grau, og gik med ham ned paa Navigationsskolen til Arrestanterne. De var alle frigivne undtagen otte, og skulde rejse til Tønder i Dag. I kan tro, der var Glæde; men det var jo et Skaar i Glæden, at ikke alle kunde rejse. Fru Lorenzen 1) fra Ballum har været saa syg, men nu er hun bedre. Der kommer jævnligt saarede hjem nede fra Valpladsen. Sidste Uge kom blandt andre Jørgen Clausen fra Bollerslev. Han havde faaet et Nerveschok under en Fægtning og var sendt hjem som halvt sindssyg; nu var han da stærkt i Bedring, men han kommer ikke med mere.

Her i Flensborg ser man Fremtiden saa lyst imøde, og jeg vil nok se, hvordan det hele ser ud til Jul. Fjorten Dage har meget at sige. I Løbet af den Tid er maaske de største Slag udkæmpet og vor Skæbne afgjort.