Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-09-21)

21. 9. 1914.

Jeg har det godt. Tak for sidst. Det første vi fik at vide i Dag var, at 500 af os skulde af Sted om et Par *Dage, og vi er ikke stort flere, saa vi kommer vist langs alle. Jeg telefonerer, saa snart vi begynder at blive indkaldt, saa vil I vel nok komme herud, for vi kommer afsted med meget kort Varsel. Jeg har ikke ret meget Haab om at blive, da jeg er af dem, der først blev indkaldt.

2*