Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-09-24)

Af Dagbogen.

24. 9. 1914.

Jeg har gaaet i en Uro hele denne Uge. I Mandags bekendtgjorde vor Feltwebel, at i de næste Dage skulde der 500 Mand væk, og at en stor Del af os maatte komme med. Nu er det Torsdag. De 500 Mand er kommet, jeg véd ikke hvorfra, de er straks bleven indklædt i splinternyt Tøj og staar vist nu færdige. Saa slap jeg endnu denne Gang, og alt imens slaas de i Frankrig og Rusland, Østrig og Belgien. Tungt ruller Skæbnehjulet; mod Enden lider det, og de Slag, der er slaaet, kommer jeg ikke med i, og den Blodstrøm, der er flydt, fik ikke Næring af mig. For mig gælder Fremtiden kun, og jo mere af den, jeg kan faa over i Fortiden, des bedre. Af vort Regiment er kun 900 tilbage — 900 af 3000. — Der har været Brev fra Fætter Peter, som har været med lige fra Begyndelsen af. General v. Kluck er afskediget, fordi han har drevet for haardt paa, og ødslet med Blod.